banner.JPG

 

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Scharmer-Harkstede. De gemeente bestaat op deze wijze sinds 1 januari 2007.

Op deze website wordt nieuws voor gemeenteleden en andere belangstellenden gepubliceerd. Het actuele nieuws staat op deze pagina. Voor informatie over komende kerkdiensten klikt u hier >>

Om het kerkblad "de kerkgroet" te lezen moet u zichzelf registreren. U ontvangt een bericht (via email) wanneer u "de kerkgroet" kunt bekijken. Bekijk "de kerkgroet" of registreer >>

Om meer van de geschiedenis te lezen van deze gemeente klik hier >>

 

 

Op 29 mei a.s. zullen we weer een gemeenteavond organiseren.
Als kerkenraad zien we dat er een aantal belangrijke zaken zijn die we met jullie als gemeente willen bespreken. Denk daarbij aan het beroepingswerk en het samenwerken met andere gemeenten.
Houd u de avond vast vrij?

Op zondag 10 juli om 19.00 uur organiseren we samen met Hartstee en de GKV een zangavond in de openlucht. De avond wordt gehouden op het terrein naast de Borgstee en CBS de ster. Het verzoek is of ieder die komt voor zichzelf een stoel meeneemt. We zingen met elkaar meer en minder bekende liederen uit de evangelische - en opwekkingstraditie.

Muzikale begeleiding wordt verleend door de band Led en Sarah & Anne. De avond wordt geleid door ds Sjoerd Heij, ds Lambert van der Weide en Aline Kruizinga. Het thema van de avond komt uit een lied van de Zeeuwse band Bløf ‘Hier ben ik veilig’. Na afloop van de gezellige samenzang kunnen we nog even met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie. Bij slecht weer wijken we uit naar de monumentale kerk.

Restauratie met een bijzonder verhaal | Groninger Kerken

Bovenstaande link verwijst naar een artikel op de website van Groninger kerken over de restauratie van het orgel van de Monumentale kerk.

 

 

Onlangs zijn er camera's in de Graankorrel geïnstalleerd. Tijdens de diensten op zondagmorgen draaien deze camera's momenteel op proef. De diensten zijn live te volgen via kerkdienstgemist (een link vind in de linkerkolom). Op termijn zullen de diensten ook worden opgenomen en enige tijd online terug te vinden zijn via de genoemde link.

 

De kerkgroet van april 2024 is te downloaden (sinds 3-4-2024; ca 19.30 uur).
Om de kerkgroet te kunnen lezen moet u als gebruiker bij de nieuwe website geregistreerd zijn.
U kunt zichzelf aanmelden. Zie het menu linksonder en klik op "Registreer".

Nadat u een account heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail. Klikt u dan op de link om het registratieproces te voltooien. 
U kunt vervolgens pas de kerkgroet lezen nadat u de rechten hiervoor heeft ontvangen. Deze moeten wij (nog) handmatig toekennen. Hier kan enige tijd (dagen) over heen gaan.

Om de kerkgroet te lezen: klik in het menu boven op LOGIN



Gelet op de persconferentie van vanavond acht de kerkenraad het verstandig om de kerk vanaf morgen 19 december as. wederom te sluiten 'tot nader bericht'.
We kunnen er nog heel veel over zeggen, we vinden het triest dat het moet, maar vinden ook dat we onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid moeten nemen.
We vertrouwen erop dat jullie daar ook zo over denken. We hopen dat de kerk zo snel mogelijk weer open kan!

Vanaf morgen willen we de diensten weer online verspreiden.

Helaas blijft de pandemie vooralsnog een thema waar we ons ook als kerk toe moeten verhouden. Voor nu is er voor gekozen nog altijd zo gewoon mogelijk te blijven kerken. U hoeft zich niet aan te melden en er is ook geen QR-controle bij de deur. Wel vragen we iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen door het gebouw en om de 1,5 meter in acht te nemen. Mocht er op zondagmorgen te weinig ruimte zijn in de kerkzaal, dan kunt u middels een geluidsverbinding meeluisteren in zaal 1. Ook zullen de diensten van de eigen predikant in de loop van de zondag op Youtube te vinden zijn. Tijdens de dienst zal er niet gezongen worden. Wanneer er veranderingen in het beleid optreden dan zullen we ons best doen u zo goed mogelijk te informeren via deze website, de Kerkgroet en de Graankorrel-whatsappgroep.

Sinds de twaalfde eeuw worden op veel plaatsen in de wereld op 2 november, de dag van Allerzielen, overledenen herdacht. In onze omgeving wordt sinds een aantal jaren deze herdenking ook gehouden.
Allerzielen wordt georganiseerd door de Vereniging van Dorpsbelangen Harkstede, de Begrafenis- en Crematievereniging Scharmer- Harkstede, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede-Meerstad en de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.

Iedereen uit onze dorpen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare is welkom op dinsdag 2 november vanaf 19.00 uur bij de Monumentale Kerk. Vanaf de weg wordt een lichtroute aangelegd op de begraafplaats in Harkstede. De lichtroute wordt gevormd met vuurkorven, fakkels en een reeks glazen potjes met daarin waxinelichtjes.
Er worden gedichten voorgedragen en bezoekers kunnen een naam en/of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen. Bij de ingang kunt u een glazen potje met een waxinelichtje krijgen en dit neerzetten op het graf van uw dierbare. Voor kinderen is het mooi bloembollen te poten in een bak die klaar zal staan. De bloembollen liggen ook klaar bij de ingang.
In de monumentale kerk kunt u even zitten en luisteren naar orgelmuziek van Brenda Baron. Er is gelegenheid een kopje koffie, thee of warme chocolademelk te drinken.

Op het kerkhof in Scharmer zullen vanaf 18.00 uur kaarsjes branden. Inwoners uit Scharmer worden uitgenodigd na hun bezoek aan het kerkhof het programma in Harkstede bij te wonen.

In het Pinksterweekend organiseren de protestantse gemeenten Scharmer-Harkstede, Slochteren, de Woldkerken en Siddeburen een fietstocht langs de kerken van de gemeenten. Bij de kerken hangen rebussen. De rebussen hebben als thema een christelijk feest. Ieder dorp heeft een eigen feestdag. Ook is er een afbeelding van een symbool die als ‘hulp’ naar dit feest verwijst. Aan het eind van de fietstocht heb je alle feestdagen op een rij.

Deelnemers kunnen zonder aanmelden en op eigen gelegenheid de fietstocht maken. Hieronder een kaartje van de ‘fietsknopenfietskaart’ om een overzicht te geven. Zo kunt u uw eigen route uitstippelen. De inzet is om de route per fiets af te leggen maar u kunt er ook voor kiezen om dit met de auto te doen of een deel met de fiets en een deel met de auto.  De totale route is ongeveer 60 kilometer. U kunt er voor kiezen om dit op één dag te doen, maar u kunt er ook twee dagen voor uittrekken. De rebussen hangen op 1e en 2e Pinksterdag bij de kerk.

NB de blauwe lijn komt niet overeen met de te volgen route.
Knooppunten kunnen als hulpmiddel gebruikt worden.

 

Tijdens beide Pinksterdagen zullen meerdere kerken een tijd open zijn om de kerk ook even binnen te kunnen lopen. (zie onderstaand schema). Vanwege de coronabeperkingen hebben niet alle kerken er voor gekozen om koffie/thee aan te bieden.

 

                     1e Pinksterdag            2e Pinksterdag

Harkstede       14.00 – 16.00             14.00 – 16.00

Kolham           14.30 – 16.00             14.30 – 16.00

Slochteren      14.15 – 15.15             14.15 – 15.15

Schildwolde    13.30 – 15.30             gesloten

Overschild      gesloten                     gesloten

Siddeburen     13.00 – 16.00             gesloten

Hellum           gesloten                     gesloten

Noordbroek    hele dag open             hele dag open

 

Extra: De fietstocht is een buitenactiviteit en met de versoepelingen van de coronaregels goed te doen. Houd u echter wel aan de bestaande regels: houd afstand van elkaar en als u een kerk binnengaat desinfecteer dan uw handen en gebruik waar nodig een mondkapje.

Veel plezier!

Voorlopig blijven we - met de online diensten - optrekken met de PKN gemeenten van Slochteren en de Woldkerken.  U kunt de diensten terugvinden in de groepsapp en via deze website.

Ook zijn de diensten op zondagmorgen om 10.00 uur te zien op regionieuws TV (Ziggo kanaal 47 en KPN kanaal 1464).

Het rooster van diensten vindt u hier>

Nu de zomervakantie voorbij is, zijn er weer  elke zondag diensten in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig. Wel kan het zijn dat jij of u, wanneer de kerkzaal ‘vol’ is, verwezen wordt naar zaal 1 waar live kan worden meegeluisterd met de kerkdienst. Mocht ook deze zaal ‘vol’ zitten dan moeten we alsnog mensen teleurstellen. Maar we vermoeden dat het niet direct zo’n vaart zal lopen.

Tijdens deze reguliere diensten willen we - incidenteel - gaan experimenteren met het maken van opnames, die dan op een later moment via youtube te zien zullen zijn. Dan kunnen mensen die (nog) niet kunnen of willen komen ook iets meekrijgen van datgene wat er in de Graankorrel plaats vindt. Zo hopen we recht te doen aan zo veel mogelijk gemeenteleden.

Verder wordt een aantal activiteiten weer opgepakt. Zo is er, met uitzondering van de schoolvakanties, elke eerste dinsdag van de maand weer ‘Preekpraat’. Van half tien tot half elf wordt dan, onder het genot van een kopje koffie, gesproken over een Bijbeltekst die kort daarna op het preekrooster staat.

Ook zal op een viertal avonden de serie van Kefah Allush over Jezus van Nazareth worden besproken. Vanaf 28 september is dit om de twee weken op dinsdagavond van half acht tot een uur of negen in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.

 

Met tientallen deelnemers is de online bijbelquiz, die werd gehouden op 7 februari 2021, een succes te noemen.

 

Er zaten best wel wat strikvragen in de quiz. 

Naast parate kennis werd ook een snelle reactie verwacht. De winnaars worden van harte gefeliciteerd!

Dinsdagavond 19 januari wordt er een online gebedsavond gehouden in Harkstede. Dit in aansluiting bij een wereldwijde gebedsbeweging die al meer dan anderhalve eeuw elk jaar een 'Week van gebed' organiseert. We luisteren naar een paar liederen, we lezen woorden van Jezus uit de Bijbel en bidden om eenheid en verbondenheid.

Je kunt, ook op de avond zelf, gebedspunten appen naar

De avond begint om 20.00 uur en wordt verzorgd door christenen uit verschillende kerken. Je kan vanuit je eigen huis meedoen aan deze gebedsavond, live of op een later moment via deze link >>.

Nu er meer mag en kan staan we bijna te trappelen van ongeduld om meteen ook maar weer alles te gaan doen. Enige voorzichtigheid is echter nog altijd geboden en het is goed om de dingen ook hun tijd te geven. Het liefst komen we pas weer samen als het normaal en veilig kan met de hele gemeente. En iedereen dus de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren.


Toch willen we wat meer vorm gaan geven aan de onderlinge ontmoeting. Daarom zal er op zondag 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus van 10.30 - 12.00 door kerkenraadsleden koffie, thee, of limonade geschonken worden in of bij de Graankorrel.
Omdat vanuit Slochteren en de Woldkerken geen diensten meer zullen worden opgenomen, zal op de zondagen waarop geen ontmoeting gepland staat (4 en 18 juli en 1 en 15 augustus) via de website een opname te zien zijn van Lambert van der Weide.

Op de eerste zondag na de schoolvakantie, zondag 29 augustus, hopen we dan weer helemaal normaal te kunnen kerken. Het belooft een feestelijke post-corona-kerkdienst te worden. Echt iets om naar uit te kijken. Of het ook daadwerkelijk door kan gaan zal de tijd ons leren.

Speel alleen of met de hele familie mee!

Datum : vrijdag 12 februari 2021
Tijd : 19.30 - 20.30 uur
Aanmelden vóór : 5 februari 2021

Als kerk zijn de deuren gesloten zijn we weer ‘online’  gegaan. Geplande diensten kunnen via Youtube bekeken worden. Tot nader order zullen er geen fysieke activiteiten in de Graankorrel plaatsvinden. Hoe een en ander daarna een vervolg gaat krijgen zal de toekomst uitwijzen.

Voor ons is het teleurstellend dat veel plannen nu gedeeltelijk in duigen vallen. Het is verdrietig dat we niet als gemeenschap samen kunnen komen. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen.

Wanneer u behoefte heeftaan een luisterend oor, even een praatje wil maken, of om wat voor reden dan ook een medemens wil spreken, aarzel dan vooral niet contact met ons op te nemen.

 

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.