banner.JPG

 

Welkom bij de Protestantse Gemeente te Scharmer-Harkstede. De gemeente bestaat op deze wijze sinds 1 januari 2007.

Op deze website wordt nieuws voor gemeenteleden en andere belangstellenden gepubliceerd. Het actuele nieuws staat op deze pagina. Voor informatie over komende kerkdiensten klikt u hier >>

Om het kerkblad "de kerkgroet" te lezen moet u zichzelf registreren. U ontvangt een bericht (via email) wanneer u "de kerkgroet" kunt bekijken. Bekijk "de kerkgroet" of registreer >>

Om meer van de geschiedenis te lezen van deze gemeente klik hier >>

 

 

De dienst van 7 juli kunt u hier bekijken: dienst 7 juli 2024


Net als vorig jaar, zullen we in de zomerperiode samen kerken met onze buurtgemeenten van Slochteren (en Kolham), de Woldkerken (Schildwolde, Overschild, Hellum en Noordbroek) en Siddeburen. Elke zondag kerken we dus elders.
Ook is het natuurlijk goed om met elkaar af te spreken om samen te rijden, of te fietsen.

Aanvangstijd: Alle dienst zullen om 10:00 uur beginnen.
Online de kerkdienst bijwonen:


Helaas beschikken niet alle kerken over de mogelijkheid om uit te zenden. Vanuit Slochteren/de Woldkerken gaat men proberen opnames te maken in de kerk van Slochteren en Schildwolde, die later terug te kijken zijn. Als dat lukt communiceren we dat via de Graankorrelapp. Bent u geen lid van de Graankorrelapp en wilt u wel graag de link ontvangen, dan kunt u dit laten weten aan de scriba.

 

Online

Siddeburen

Harkstede

Adressen: Kolham: Hoofdweg 44 in Kolham
Schildwolde: Hoofdweg 125 Schildwolde
Siddeburen: Oudeweg 70 in Siddeburen
Slochteren: Hoofdweg 108 in Slochteren
Routebeschrijving/parkeren: Voor vragen over de routebeschrijving/parkeren kunt u contact opnemen met de scriba.

De kerkgroet van juli / augustus 2024 is te downloaden (sinds 27-6-2024; ca 20.30 uur).
Om de kerkgroet te kunnen lezen moet u als gebruiker bij de nieuwe website geregistreerd zijn.
U kunt zichzelf aanmelden. Zie het menu linksonder en klik op "Registreer".

Nadat u een account heeft gemaakt ontvangt u een bevestigingsmail. Klikt u dan op de link om het registratieproces te voltooien. 
U kunt vervolgens pas de kerkgroet lezen nadat u de rechten hiervoor heeft ontvangen. Deze moeten wij (nog) handmatig toekennen. Hier kan enige tijd (dagen) over heen gaan.

Om de kerkgroet te lezen: klik in het menu boven op LOGINRestauratie met een bijzonder verhaal | Groninger Kerken

Bovenstaande link verwijst naar een artikel op de website van Groninger kerken over de restauratie van het orgel van de Monumentale kerk.

 

 

Onlangs zijn er camera's in de Graankorrel geïnstalleerd. Tijdens de diensten op zondagmorgen draaien deze camera's momenteel op proef. De diensten zijn live te volgen via kerkdienstgemist (een link vind in de linkerkolom). Op termijn zullen de diensten ook worden opgenomen en enige tijd online terug te vinden zijn via de genoemde link.

 

Gelet op de persconferentie van vanavond acht de kerkenraad het verstandig om de kerk vanaf morgen 19 december as. wederom te sluiten 'tot nader bericht'.
We kunnen er nog heel veel over zeggen, we vinden het triest dat het moet, maar vinden ook dat we onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid moeten nemen.
We vertrouwen erop dat jullie daar ook zo over denken. We hopen dat de kerk zo snel mogelijk weer open kan!

Vanaf morgen willen we de diensten weer online verspreiden.

Helaas blijft de pandemie vooralsnog een thema waar we ons ook als kerk toe moeten verhouden. Voor nu is er voor gekozen nog altijd zo gewoon mogelijk te blijven kerken. U hoeft zich niet aan te melden en er is ook geen QR-controle bij de deur. Wel vragen we iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen door het gebouw en om de 1,5 meter in acht te nemen. Mocht er op zondagmorgen te weinig ruimte zijn in de kerkzaal, dan kunt u middels een geluidsverbinding meeluisteren in zaal 1. Ook zullen de diensten van de eigen predikant in de loop van de zondag op Youtube te vinden zijn. Tijdens de dienst zal er niet gezongen worden. Wanneer er veranderingen in het beleid optreden dan zullen we ons best doen u zo goed mogelijk te informeren via deze website, de Kerkgroet en de Graankorrel-whatsappgroep.

Nu de zomervakantie voorbij is, zijn er weer  elke zondag diensten in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig. Wel kan het zijn dat jij of u, wanneer de kerkzaal ‘vol’ is, verwezen wordt naar zaal 1 waar live kan worden meegeluisterd met de kerkdienst. Mocht ook deze zaal ‘vol’ zitten dan moeten we alsnog mensen teleurstellen. Maar we vermoeden dat het niet direct zo’n vaart zal lopen.

Tijdens deze reguliere diensten willen we - incidenteel - gaan experimenteren met het maken van opnames, die dan op een later moment via youtube te zien zullen zijn. Dan kunnen mensen die (nog) niet kunnen of willen komen ook iets meekrijgen van datgene wat er in de Graankorrel plaats vindt. Zo hopen we recht te doen aan zo veel mogelijk gemeenteleden.

Verder wordt een aantal activiteiten weer opgepakt. Zo is er, met uitzondering van de schoolvakanties, elke eerste dinsdag van de maand weer ‘Preekpraat’. Van half tien tot half elf wordt dan, onder het genot van een kopje koffie, gesproken over een Bijbeltekst die kort daarna op het preekrooster staat.

Ook zal op een viertal avonden de serie van Kefah Allush over Jezus van Nazareth worden besproken. Vanaf 28 september is dit om de twee weken op dinsdagavond van half acht tot een uur of negen in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.

 

Sinds de twaalfde eeuw worden op veel plaatsen in de wereld op 2 november, de dag van Allerzielen, overledenen herdacht. In onze omgeving wordt sinds een aantal jaren deze herdenking ook gehouden.
Allerzielen wordt georganiseerd door de Vereniging van Dorpsbelangen Harkstede, de Begrafenis- en Crematievereniging Scharmer- Harkstede, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede-Meerstad en de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.

Iedereen uit onze dorpen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare is welkom op dinsdag 2 november vanaf 19.00 uur bij de Monumentale Kerk. Vanaf de weg wordt een lichtroute aangelegd op de begraafplaats in Harkstede. De lichtroute wordt gevormd met vuurkorven, fakkels en een reeks glazen potjes met daarin waxinelichtjes.
Er worden gedichten voorgedragen en bezoekers kunnen een naam en/of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen. Bij de ingang kunt u een glazen potje met een waxinelichtje krijgen en dit neerzetten op het graf van uw dierbare. Voor kinderen is het mooi bloembollen te poten in een bak die klaar zal staan. De bloembollen liggen ook klaar bij de ingang.
In de monumentale kerk kunt u even zitten en luisteren naar orgelmuziek van Brenda Baron. Er is gelegenheid een kopje koffie, thee of warme chocolademelk te drinken.

Op het kerkhof in Scharmer zullen vanaf 18.00 uur kaarsjes branden. Inwoners uit Scharmer worden uitgenodigd na hun bezoek aan het kerkhof het programma in Harkstede bij te wonen.

Nu er meer mag en kan staan we bijna te trappelen van ongeduld om meteen ook maar weer alles te gaan doen. Enige voorzichtigheid is echter nog altijd geboden en het is goed om de dingen ook hun tijd te geven. Het liefst komen we pas weer samen als het normaal en veilig kan met de hele gemeente. En iedereen dus de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren.


Toch willen we wat meer vorm gaan geven aan de onderlinge ontmoeting. Daarom zal er op zondag 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus van 10.30 - 12.00 door kerkenraadsleden koffie, thee, of limonade geschonken worden in of bij de Graankorrel.
Omdat vanuit Slochteren en de Woldkerken geen diensten meer zullen worden opgenomen, zal op de zondagen waarop geen ontmoeting gepland staat (4 en 18 juli en 1 en 15 augustus) via de website een opname te zien zijn van Lambert van der Weide.

Op de eerste zondag na de schoolvakantie, zondag 29 augustus, hopen we dan weer helemaal normaal te kunnen kerken. Het belooft een feestelijke post-corona-kerkdienst te worden. Echt iets om naar uit te kijken. Of het ook daadwerkelijk door kan gaan zal de tijd ons leren.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.