banner.JPG
Waar : De Graankorrel
Wanneer : 9 oktober
Aanvang : 9:30 uur

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan gaan om structurele verzorging of om hulp bij dagelijkse activiteiten. Het zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg.
En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Zorgen voor een naaste, daar sta je niet bij stil, dat doe je gewoon. Maar het kan zwaar zijn, zeker als er langdurige en intensieve zorg nodig is. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.
Je kunt echter alleen goed voor een ander zorgen, wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Dit kan alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Even ontspannen en tijd voor jezelf is belangrijk. Dit kan zijn een avond voor jezelf, maar ook b.v. dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie je zorgt. Respijtzorg kun je aanvragen bij de gemeente. (Afhankelijk van de zorg waar het om gaat kan vervangende zorg ook aangevraagd worden via de Wet langdurige zorg of bij de zorgverzekeraar.)
Tijdens een koffiemorgen wil Irma van der Meij-de Haan, adviseur mantelzorgondersteuning bij Kwartier Zorg en Welzijn, ons wijzer maken op het gebied van mantelzorg. Ze zal tips en adviezen geven voor mantelzorgers en er is informatie beschikbaar over de genoemde respijtzorg. Ook als u (nog) niet direct met mantelzorg in aanraking bent gekomen kan het voor u een interessante bijeenkomst zijn.
Op dinsdag 9 oktober staat de koffie om 09.30 uur klaar in de Graankorrel.
Vanaf 09.45 uur zal Irma van der Meij-de Haan ons e.e.a. vertellen en daarna is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. We hopen dat er veel mensen aanwezig zijn.
Iedereen is van harte welkom en neem gerust buren, vrienden of kennissen mee.