banner.JPG
Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen

Stille Zaterdag 20 april
Aanvang 20.30 uur 
Monumentale Kerk Hoofdweg 63 in Harkstede.

Op Stille Zaterdag 20 april zal De Cantorij met zangers uit Harkstede en omgeving het gehele oratorium passend bij Stille Zaterdag ten gehore brengen.
In dit oratorium wordt aandacht besteed aan het grote gebeuren van dood en opstanding, vanuit rouw en verdriet een nieuw begin maken.
De toegang is vrij, er zal gecollecteerd worden voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai in het zuidoosten van Afrika.

Goede Vrijdag 19 april,
Aanvang 19.30 uur
De Bron, Hamweg 13 in Harkstede

Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. De Cantorij zal medewerking verlenen aan deze kerkdienst met delen uit het oratorium. 
U bent van harte welkom om één of allebeide vieringen bij te wonen.