banner.JPG

Om toch op enigerlei wijze vorm te geven aan de zondagmorgen zal de kerk eens per drie weken open zijn voor de ontmoeting met elkaar en met God. Er is dan ruimte voor dertig personen. We werken vanaf de dienst van 25 oktober met opgave vooraf. 

Bij binnenkomst ontvangt u een kopje koffie. De tafels en stoelen zijn zo geschikt dat er een veilige afstand bewaard kan worden. Het is dus niet de bedoeling dat er stoelen worden verplaatst. Er zal muziek klinken en dominee van der Weide houdt enige woorden ter overweging, spreekt een gebed uit en geeft de zegen. De teksten zullen op dezelfde zondag ook, zoals inmiddels gebruikelijk, via YouTube te zien zijn. 

De ‘experimentele samenkomsten’ vinden plaats op zondag 13 september, zondag 4 oktober en zondag 25 oktober. Aanvangstijd is de normale kerktijd van 9.30 uur. Wanneer u komt MOET u vrij van klachten zijn die aan het virus gerelateerd kunnen worden. Bij opgave worden uw gegevens genoteerd. De aanwijzingen van de aanwezige kosters en kerkenraadsleden dienen te worden opgevolgd.

Tijdens de samenkomst zal geen collecte plaats vinden. U wordt, net als in de afgelopen periode, gevraagd geld voor collecten over te maken naar de daarvoor bestemde rekeningnummers.