banner.JPG

Om toch op enigerlei wijze vorm te geven aan de zondagmorgen zal de kerk eens per drie weken open zijn voor de ontmoeting met elkaar en met God. Er is dan ruimte voor dertig personen. Om te voorkomen dat we mensen naar huis moeten sturen omdat we boven de 30 aanwezigen komen vragen we u zich van te voren op te geven.

Bij binnenkomst - met mondkapje - ontvangt u een kopje koffie. De tafels en stoelen zijn zo geschikt dat er een veilige afstand bewaard kan worden. Het is dus niet de bedoeling dat er stoelen worden verplaatst. Wanneer u zit mag het mondkapje af. Er zal muziek klinken en dominee van der Weide houdt enige woorden ter overweging, spreekt een gebed uit en geeft de zegen. De teksten zullen op dezelfde zondag ook, zoals inmiddels gebruikelijk, via YouTube te zien zijn. 

Wanneer u komt MOET u vrij van klachten zijn die aan het virus gerelateerd kunnen worden. Bij opgave worden uw gegevens genoteerd. De aanwijzingen van de aanwezige kosters en kerkenraadsleden dienen te worden opgevolgd.

Tijdens de samenkomst zal geen collecte plaats vinden. U wordt, net als in de afgelopen periode, gevraagd geld voor collecten over te maken naar de daarvoor bestemde rekeningnummers.