banner.JPG

Nu de zomervakantie voorbij is, zijn er weer  elke zondag diensten in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig. Wel kan het zijn dat jij of u, wanneer de kerkzaal ‘vol’ is, verwezen wordt naar zaal 1 waar live kan worden meegeluisterd met de kerkdienst. Mocht ook deze zaal ‘vol’ zitten dan moeten we alsnog mensen teleurstellen. Maar we vermoeden dat het niet direct zo’n vaart zal lopen.

Tijdens deze reguliere diensten willen we - incidenteel - gaan experimenteren met het maken van opnames, die dan op een later moment via youtube te zien zullen zijn. Dan kunnen mensen die (nog) niet kunnen of willen komen ook iets meekrijgen van datgene wat er in de Graankorrel plaats vindt. Zo hopen we recht te doen aan zo veel mogelijk gemeenteleden.

Verder wordt een aantal activiteiten weer opgepakt. Zo is er, met uitzondering van de schoolvakanties, elke eerste dinsdag van de maand weer ‘Preekpraat’. Van half tien tot half elf wordt dan, onder het genot van een kopje koffie, gesproken over een Bijbeltekst die kort daarna op het preekrooster staat.

Ook zal op een viertal avonden de serie van Kefah Allush over Jezus van Nazareth worden besproken. Vanaf 28 september is dit om de twee weken op dinsdagavond van half acht tot een uur of negen in de Graankorrel. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.