banner.JPG

Op 29 mei a.s. zullen we weer een gemeenteavond organiseren.
Als kerkenraad zien we dat er een aantal belangrijke zaken zijn die we metĀ jullie als gemeente willen bespreken. Denk daarbij aan het beroepingswerkĀ en het samenwerken met andere gemeenten.
Houd u de avond vast vrij?