banner.JPG

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood.

 

Foto's: Jannie Warmolts

Symbolische schikking zondag 8 maart 2020–2e zondag 40-dagentijd

Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus’ reis naar Jeruzalem. Maar dan is er een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in een stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij hem. Ook Jezus en zijn leerlingen ervaren op de berg iets van God.

In de schikking zijn rond de stip grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Mitwaarking aan de dainst van 1 meert j.l. deur de "Toalschatten" oet Beem. Zai zongen zulf geschreven religieuze laidjes. En wie konnen mitzingen mit een canon. Het was prachtig.

Foto: Jannie Warmolts

 Plaats  : Monumentale kerk Harkstede
Datum : 24 december 2019
Aanvang : 21.30 uur

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst vindt plaats in de Monumentale Kerk te Harkstede. Muzikale medewerking wordt verleend door " Freddy and Friends ".

Voorgangers: Sjoerd Heij en Lambert van der Weide.

 

 

Uitnodiging : voor ieder die het leuk lijkt
Vraag : wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wij zijn benieuwd of er mensen zijn die zin hebben om na te denken over geloof-en/of zingeving in Meerstad.
Doel : verbinding zoeken
Locatie : Samenwerkingsschool Meeroevers
Datum : woensdag 18 september van 20.00 – 21.00, met hapje en drankje
Voor meer info :Sjoerd Heij – 06-41451499, GKV De Bron Harkstede-Meerstad
  Djoeke Hibma – 06-13655062, Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede

 

 

Zaterdag 28 september vindt de viering van het 100 jarig bestaan van De Ster (voorheen Eben Haezer) plaats. Er is dan een reunie voor oud-leerlingen en -leerkrachten. Klik op de afbeelding om je op te geven.

 

 

zaterdag 28 en zondag 29 september

De MAXIMA-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede op zaterdag 28 september van 13-15 uur en zondag 29 september aansluitend aan de kerkdienst. Kleding nieuw of gebruikt, is welkom. Uw diakenen nemen het graag in ontvangst.
Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Haren, (de voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 28 september van 13-15 uur en zondag 29 september na de kerkdienst kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

 

Wanneer:  vrijdag 14 juni 
Aanvang: 19:30 uur 
Waar:  Kandelaarkerk in Schildwolde

Op maandag 17 juni vertrekken onze Wit-Russische gasten weer naar Wit Rusland, na een verblijf van 7 weken in onze regio. Om op gepaste wijze afscheid te nemen, nodigt de werkgroep u allen (gastgezinnen, vrijwilligers, sponsoren en andere geïnteresseerden) van harte uit om op vrijdag 14 juni om 19:30 uur aanwezig te zijn bij het afscheidsconcert (verzorgd door de Wit-Russische kinderen) in de Kandelaarkerk in Schildwolde.

 

De kinderen rekenen op uw komst!

Werkgroep Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e.o.

 

 

Gedurende de zomermaanden juli en augustus is de Monumentale Kerk IEDERE ZATERDAGMIDDAG geopend. Er zijn dan rondleiders aanwezig.

 

Op zondag 23 juni om 19.00 uur organiseren PKN Harkstede samen met de GKV De Bron een zangavond in de open lucht. De avond wordt gehouden op het terrein naast de Borgstee en CBS de ster. Het verzoek is of ieder die komt voor zichzelf een stoel meeneemt. We zingen met elkaar bekende liederen uit de evangelische - en opwekkingstraditie. Muzikale begeleiding wordt verleend door een gelegenheidsband.
De avond wordt geleid door ds. Sjoerd Heij, ds. Lambert van der Weide en Aline Kruizinga.
Na afloop van de gezellige samenzang kunnen we nog even met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie. Bij slecht weer wijken we uit naar de monumentale kerk.

Wil je op vrijdagavond 1 februari meedoen aan Sirkelslag Young? Geef je dan op bij Liesbeth of Yvonne. Je mag natuurlijk ook een vriend(in) meenemen. Sirkelslag Young is voor iedereen van 12 – 16 jaar. Precieze tijd en plaats worden later bekend gemaakt. Lijkt het je leuk om te begeleiden, dan kun je je ook opgeven.

 

Het Pronkjewailpad is een langeafstandswandelpad dwars door de provincie Groningen. Er is een Noordroute en een Zuidroute. Wandelaars moeten in elk dorp op de route minstens één stempel halen en ontdekken zodoende de provincie Groningen. Zij kunnen het Pronkjewailpad lopen van 4 april t/m 31 oktober (elke week van donderdag t/m zondag) en onderweg is er van alles te beleven.


Van de organisatie van het Pronkjewailpad kwam de vraag of er bij de monumentale kerk ook een stempelpost kon komen voor de Zuidroute. We zouden dan tegelijkertijd onze monumentale kerk “in de schijnwerpers” kunnen zetten. Na rijp beraad is besloten hier positief op te reageren. Wel is er direct bij gezegd dat wij alleen de zaterdagen een bemande stempelpost zullen zijn. De rest van de dagen (donderdag, vrijdag en zondag) is er dan wel gelegenheid te stempelen, er zal echter dan niemand aanwezig zijn. De wandelaars kunnen dan zelf stempelen.
Dit betekent wel dat vanaf 4 april t/m 31 oktober van 10.00 – 17.00 uur de kerk elke zaterdag open is en dat er dus altijd iemand aanwezig moet zijn. De rondleiders zullen regelmatig een zaterdag voor hun rekening nemen. Dan blijven er nog wel een aantal zaterdagen over. Daarom nu de vraag: wilt u ons een zaterdag helpen? En wilt u uw huisgenoten, buurman, buurvrouw, familieleden vragen of ze ook een zaterdag willen helpen? Van 10.00 – 17.00 uur is wel erg lang, daarom willen we de dag in tweeën knippen, van 10.00 – 13.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.
Aanmeldingen graag bij Janny Bolhuis. U kunt reageren via de website >>

4 mei dodenherdenking Op zaterdag 4 mei 2019 zal weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden bij het monument dat geplaatst is bij de monumentale kerk. Onze gedachten gaan dan in het bijzonder uit naar hen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog.
Ook gaan onze gedachten dan uit naar hen die, hoewel het al zo lang is geleden dat de oorlog is afgelopen, nog dagelijks hebben te kampen met alles wat ze hebben meegemaakt in die donkere oorlogsjaren.
Daarnaast herdenken we alle gevallenen, burgers en militairen, die waar ook ter wereld het hoogste offer hebben gebracht.
Dit jaar heeft Dorpsbelangen is ervoor gekozen de aandacht te vestigen op wat er allemaal gebeurde in Harkstede en omstreken in de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van de beide scholen hebben gedichten hierover gemaakt. Ter voorbereiding hierop is onze dorpsgenoot Chris Scholtens op descholen geweest om met de leerlingen van de hoogste groepen hierover te praten.
De herdenking begint 4 mei om 19.45 uur. Er is dan klokluiden met de rouwslag.
Om 19.55 uur leggen twee jongeren met de spreekster de krans bij het monument.
Om 19.58 uur zwijgt de klok en brengt de trompettist de Taptoe Signalen ten gehore.
Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil.
Daarna zullen leerlingen hun gedicht voorlezen. Mevrouw Mieke Bouwman, griffier van de gemeente Midden-Groningen, zal de herdenkingsrede houden. Na deze rede worden twee coupletten van het Nederlands volkslied gezongen.
De plechtigheid wordt afgesloten met klokgelui.
Na afloop lopen allen langs het monument en dan kan een ieder ook bloemen leggen bij het monument.
Wilt u even napraten? Dan wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie in De Graankorrel.

Steun uw kerk met een periodieke gift 

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Waar : De Graankorrel
Wanneer : 9 oktober
Aanvang : 9:30 uur

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan gaan om structurele verzorging of om hulp bij dagelijkse activiteiten. Het zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg.
En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Zorgen voor een naaste, daar sta je niet bij stil, dat doe je gewoon. Maar het kan zwaar zijn, zeker als er langdurige en intensieve zorg nodig is. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.
Je kunt echter alleen goed voor een ander zorgen, wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Dit kan alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Even ontspannen en tijd voor jezelf is belangrijk. Dit kan zijn een avond voor jezelf, maar ook b.v. dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie je zorgt. Respijtzorg kun je aanvragen bij de gemeente. (Afhankelijk van de zorg waar het om gaat kan vervangende zorg ook aangevraagd worden via de Wet langdurige zorg of bij de zorgverzekeraar.)
Tijdens een koffiemorgen wil Irma van der Meij-de Haan, adviseur mantelzorgondersteuning bij Kwartier Zorg en Welzijn, ons wijzer maken op het gebied van mantelzorg. Ze zal tips en adviezen geven voor mantelzorgers en er is informatie beschikbaar over de genoemde respijtzorg. Ook als u (nog) niet direct met mantelzorg in aanraking bent gekomen kan het voor u een interessante bijeenkomst zijn.
Op dinsdag 9 oktober staat de koffie om 09.30 uur klaar in de Graankorrel.
Vanaf 09.45 uur zal Irma van der Meij-de Haan ons e.e.a. vertellen en daarna is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. We hopen dat er veel mensen aanwezig zijn.
Iedereen is van harte welkom en neem gerust buren, vrienden of kennissen mee.

Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen

Stille Zaterdag 20 april
Aanvang 20.30 uur 
Monumentale Kerk Hoofdweg 63 in Harkstede.

Op Stille Zaterdag 20 april zal De Cantorij met zangers uit Harkstede en omgeving het gehele oratorium passend bij Stille Zaterdag ten gehore brengen.
In dit oratorium wordt aandacht besteed aan het grote gebeuren van dood en opstanding, vanuit rouw en verdriet een nieuw begin maken.
De toegang is vrij, er zal gecollecteerd worden voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai in het zuidoosten van Afrika.

Goede Vrijdag 19 april,
Aanvang 19.30 uur
De Bron, Hamweg 13 in Harkstede

Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. De Cantorij zal medewerking verlenen aan deze kerkdienst met delen uit het oratorium. 
U bent van harte welkom om één of allebeide vieringen bij te wonen.

 

zaterdag 30 maart

De MAXIMA-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede op zaterdag 30 maart van 13-15 uur (en zondag op afspraak). Kleding nieuw of gebruikt, is welkom. Uw diakenen nemen het graag in ontvangst.
Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Haren, (de voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 30 maart van 13-15 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

 

Wanneer 24 december 2018
Aanvang 21.30 uur
Waar Driespan, Dorpshuisweg 36a

Maandagavond 24 december, kerstavond, wordt om 21.30 uur in Harkstede weer de kerstnachtdienst gehouden.
Helaas is de restauratie van de monumentale kerk nog in volle gang, dus moest er gezocht worden naar een andere locatie. Dat is gelukt. De kerstnachtdienst vindt dit jaar plaats in basisschool Driespan, Dorpshuisweg 36a. 
Aan deze dienst werken mee de beide predikanten uit Harkstede, ds. Sjoerd Heij en ds. Lambert van der Weide.
Het popkoor “Daisy Bells” uit Harkstede zal mooie liederen ten gehore brengen.
Het thema van de dienst is “Stralend licht”.
Van harte welkom in deze dienst.

De 'bijzondere locatie' is ook de Nederlandse PKN organisatie niet ontgaan >>

 

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.