banner.JPG
Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen

Stille Zaterdag 20 april
Aanvang 20.30 uur 
Monumentale Kerk Hoofdweg 63 in Harkstede.

Op Stille Zaterdag 20 april zal De Cantorij met zangers uit Harkstede en omgeving het gehele oratorium passend bij Stille Zaterdag ten gehore brengen.
In dit oratorium wordt aandacht besteed aan het grote gebeuren van dood en opstanding, vanuit rouw en verdriet een nieuw begin maken.
De toegang is vrij, er zal gecollecteerd worden voor noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai in het zuidoosten van Afrika.

Goede Vrijdag 19 april,
Aanvang 19.30 uur
De Bron, Hamweg 13 in Harkstede

Op Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. De Cantorij zal medewerking verlenen aan deze kerkdienst met delen uit het oratorium. 
U bent van harte welkom om één of allebeide vieringen bij te wonen.

 

Wil je op vrijdagavond 1 februari meedoen aan Sirkelslag Young? Geef je dan op bij Liesbeth of Yvonne. Je mag natuurlijk ook een vriend(in) meenemen. Sirkelslag Young is voor iedereen van 12 – 16 jaar. Precieze tijd en plaats worden later bekend gemaakt. Lijkt het je leuk om te begeleiden, dan kun je je ook opgeven.

 

By clicking on this iframe, the cookies will be deposited

Steun uw kerk met een periodieke gift 

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

zaterdag 30 maart

De MAXIMA-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede op zaterdag 30 maart van 13-15 uur (en zondag op afspraak). Kleding nieuw of gebruikt, is welkom. Uw diakenen nemen het graag in ontvangst.
Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Haren, (de voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 30 maart van 13-15 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

 

Het Pronkjewailpad is een langeafstandswandelpad dwars door de provincie Groningen. Er is een Noordroute en een Zuidroute. Wandelaars moeten in elk dorp op de route minstens één stempel halen en ontdekken zodoende de provincie Groningen. Zij kunnen het Pronkjewailpad lopen van 4 april t/m 31 oktober (elke week van donderdag t/m zondag) en onderweg is er van alles te beleven.


Van de organisatie van het Pronkjewailpad kwam de vraag of er bij de monumentale kerk ook een stempelpost kon komen voor de Zuidroute. We zouden dan tegelijkertijd onze monumentale kerk “in de schijnwerpers” kunnen zetten. Na rijp beraad is besloten hier positief op te reageren. Wel is er direct bij gezegd dat wij alleen de zaterdagen een bemande stempelpost zullen zijn. De rest van de dagen (donderdag, vrijdag en zondag) is er dan wel gelegenheid te stempelen, er zal echter dan niemand aanwezig zijn. De wandelaars kunnen dan zelf stempelen.
Dit betekent wel dat vanaf 4 april t/m 31 oktober van 10.00 – 17.00 uur de kerk elke zaterdag open is en dat er dus altijd iemand aanwezig moet zijn. De rondleiders zullen regelmatig een zaterdag voor hun rekening nemen. Dan blijven er nog wel een aantal zaterdagen over. Daarom nu de vraag: wilt u ons een zaterdag helpen? En wilt u uw huisgenoten, buurman, buurvrouw, familieleden vragen of ze ook een zaterdag willen helpen? Van 10.00 – 17.00 uur is wel erg lang, daarom willen we de dag in tweeën knippen, van 10.00 – 13.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.
Aanmeldingen graag bij Janny Bolhuis. U kunt reageren via de website >>

Waar : De Graankorrel
Wanneer : 9 oktober
Aanvang : 9:30 uur

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan gaan om structurele verzorging of om hulp bij dagelijkse activiteiten. Het zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg.
En mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Zorgen voor een naaste, daar sta je niet bij stil, dat doe je gewoon. Maar het kan zwaar zijn, zeker als er langdurige en intensieve zorg nodig is. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen.
Je kunt echter alleen goed voor een ander zorgen, wanneer je ook goed voor jezelf zorgt. Dit kan alleen als je de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Even ontspannen en tijd voor jezelf is belangrijk. Dit kan zijn een avond voor jezelf, maar ook b.v. dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie je zorgt. Respijtzorg kun je aanvragen bij de gemeente. (Afhankelijk van de zorg waar het om gaat kan vervangende zorg ook aangevraagd worden via de Wet langdurige zorg of bij de zorgverzekeraar.)
Tijdens een koffiemorgen wil Irma van der Meij-de Haan, adviseur mantelzorgondersteuning bij Kwartier Zorg en Welzijn, ons wijzer maken op het gebied van mantelzorg. Ze zal tips en adviezen geven voor mantelzorgers en er is informatie beschikbaar over de genoemde respijtzorg. Ook als u (nog) niet direct met mantelzorg in aanraking bent gekomen kan het voor u een interessante bijeenkomst zijn.
Op dinsdag 9 oktober staat de koffie om 09.30 uur klaar in de Graankorrel.
Vanaf 09.45 uur zal Irma van der Meij-de Haan ons e.e.a. vertellen en daarna is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. We hopen dat er veel mensen aanwezig zijn.
Iedereen is van harte welkom en neem gerust buren, vrienden of kennissen mee.

Wanneer 24 december 2018
Aanvang 21.30 uur
Waar Driespan, Dorpshuisweg 36a

Maandagavond 24 december, kerstavond, wordt om 21.30 uur in Harkstede weer de kerstnachtdienst gehouden.
Helaas is de restauratie van de monumentale kerk nog in volle gang, dus moest er gezocht worden naar een andere locatie. Dat is gelukt. De kerstnachtdienst vindt dit jaar plaats in basisschool Driespan, Dorpshuisweg 36a. 
Aan deze dienst werken mee de beide predikanten uit Harkstede, ds. Sjoerd Heij en ds. Lambert van der Weide.
Het popkoor “Daisy Bells” uit Harkstede zal mooie liederen ten gehore brengen.
Het thema van de dienst is “Stralend licht”.
Van harte welkom in deze dienst.

De 'bijzondere locatie' is ook de Nederlandse PKN organisatie niet ontgaan >>

 

10 oktober 2018

19.15 u. ontvangst

19.30 u. start


Het zal u niet ontgaan zijn dat de restauratie van de binnenzijde van de Monumentale kerk al een tijdje in volle gang is. Op woensdag 10 oktober a.s. organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een informatieavond over de  voortgang van de restauratiewerkzaamheden. De architect zal aanwezig zijn om iets over de restauratie te vertellen, orgeladviseur Hans Fidom geeft een toelichting op de plannen voor het orgel en de SOGK zal een toelichting geven op de restauratie en de toekomstplannen voor de museumkerk. Verder zal er gelegenheid zijn om onder begeleiding de restauratie in de kerk te bekijken. U bent van harte uitgenodigd om deze informatieavond bij te wonen. Vanaf 19:15 uur is De Graankorrel geopend en staat de koffie klaar. Om 19:30 uur zullen we de avond beginnen.
We hopen op een mooie opkomst!

Tegenwoordig studeren veel buitenlandse studenten aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). Dinsdag 28 augustus hebben 45 van deze studenten een excursie gemaakt naar Harkstede. Dit was georganiseerd door het Erasmus Student Network (ESN), één van de grootste studentenorganisaties in Europa. ESN organiseert vele activiteiten op cultureel en educatief gebied.

De groep kwam eerst in De Graankorrel waar de opening was. Daarna werd de groep in vieren gedeeld en volgens een rooster bezochten alle groepen de monumentale kerk, het kerkhof in Scharmer, Stel’s molen en het theehuis “Ons Hertenkamp” van COSIS. De studenten waren erg geïnteresseerd. Ook de organisatoren vonden het een geslaagde middag.

 

Eens in de twee jaar verbindt het Feest van de Geest het Pinksterfeest, beeldende kunst en architectuur van kerkgebouwen tot een landelijke kunstzinnige ervaring.
Ook in onze regio, Groningen/Noord-Drenthe, doen 21 kerken en 27 kunstenaars mee; van Appingedam tot Borger en van Den Andel tot Rolde.


Professionele kunstenaars exposeren nieuw gemaakt werk geïnspireerd door de verbintenis van het pinksterfeest en de architectuur van het kerkgebouw, waarbij zij geleid worden door het thema van dit jaar: 'Levensadem'.
In allerlei disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale kunst, textiel, etc. zullen zij in hun creativiteit en werken ons verrassen en doen verwonderen.


I
n onze eigen kerk, De Graankorrel in Harkstede, zal Kristianne Tummers een specifiek werk creëren; we zijn enorm nieuwsgierig en laten ons graag verrassen.


Noteer alvast in uw agenda: Feest van de Geest, 10 (Hemelvaart), 12, 13 mei en 19, 20 (Pinksteren), 21 mei.

Deze beide lange weekeinden worden extra leuk met een fiets- of autotocht langs de andere kerken in de directe omgeving: zoals Noordlaren, Haren, Garmerwolde en een aantal kerken in een grotere straal.

 

Alle info over Feest van de Geest vindt u op de website www.feestvandegeest.nl

en kijk ook eens op onze Facebook-pagina.

 

Zondagmiddag 5 november vond er weer een creatieve ontmoetingsmiddag plaats in Meerstad. Deze keer stond de middag in het teken staat van Sint Maarten. Onderstaande foto's geven een kleine indruk:

 

Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag en Rondje Harkstede.
Het thema van de Open Monumentendag is: “In Europa”.
In verband met de restauratie van de Monumentale Kerk kunnen we de binnenkant van de kerk niet laten zien. Wel kunnen de rondleiders de bezoekers wijzen op veel wetenswaardigheden aan de buitenkant van de kerk. Ook kan men in de toren en willen kinderen graag even de klok luiden, dan kan dat ook.
In De Graankorrel kunnen we foto’s laten zien van de binnenkant van de kerk en natuurlijk kan het prachtige verhaal worden verteld over Henric Piccardt, Europeaan bij uitstek en stichter van onze kerk.
Er is weer een mooi boekje gemaakt, waarin het thema wordt beschreven en waarin wordt vermeld wat er allemaal te bezichtigen is in de Woldstreek. In
De Graankorrel ligt een stapel boekjes en daarvan kunt u natuurlijk één meenemen.

De opening van de Open Monumentendag van gemeente Midden-Groningen is vrijdag 7 september in het mooie kerkje van Meeden. Om 19.30 uur staat de koffie/thee daar klaar, de aanvang van het programma is 20.00 uur. Van harte welkom bij deze opening.

 

ZONDAGMIDDAG 15 APRIL VAN 14.00 - 16.00 UUR

In de Meeroeversschool in Meerstad wordt het weer een gezellige (kliederkerk) boel op zondag 15 april.
De gezamenlijke voorbereidingen van de kerken uit Lewenborg, G.K.V. de Bron en de Protestantse gemeente uit Harkstede zijn in volle gang. Het thema is: "Imagine" (stel je eens voor te dromen over ...) naar het lied van John Lennon en het onlangs verschenen prentenboek van Yoko Ono.
Met muziek, knutselen, fototaal, een puzzeltocht door de wijk via de app en nog veel meer.
U bent, samen met de inwoners van Meerstad, van harte welkom! Dit wordt al weer onze 5e bijeenkomst en het belooft weer een fijne ontmoetingsmiddag te worden. Komt u ook?

Plaats: Harkstede Monumentale Kerk
Datum: 21 december
Tijd: 20.00 uur
Entree: volwassenen € 10,00
  kinderen € 5,00

Repete brengt een vernieuwend geluid in de korenwereld! Dit jonge koor presenteert zich met een reeks kerstconcerten onder het thema L.I.G.H.T in de drie noordelijke provincies. Er worden concerten gegeven in prachtige (oude) kerkjes in plaatsen waarvan de namen beginnen met de letters van het thema.


We beginnen op zaterdag 16 december met twee concerten: om 16:00 uur in het bijzondere kerkje van Leegkerk, gevolgd door een concert in de kerk van Ingwierum om 20:00 uur. Donderdag 21 december doen we Harkstede aan, om 20:00 uur.
Je kunt weer gaan genieten van nummers van onder andere Pentatonix, Gungor, The Welcome Wagon, Sufjan Stevens, Peter Hollens, zowel a capella als met begeleiding van de eigen band.
Repete staat onder leiding van dirigent Peter van Dijk-Veldkamp. Het koor is opgericht in 2013 en is een koor dat niet netjes binnen de lijntjes van het vertrouwde gospelrepertoire kleurt, maar dat muzikale grenzen durft op te zoeken en te verleggen. Een koor dat op hoog niveau zingend het evangelie van Jezus Christus bij de mensen wil brengen.
De kaartverkoop is aan de zaal en start een half uur voor aanvang. De toegang bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar.

Datum : 14 februari 2018
Tijd : 10.00 uur

Woensdag 14 februari zal er een koffiemorgen worden georganiseerd in De Graankorrel, Hoofdweg 65 in Harkstede. We gaan deze morgen met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. In het jaar 1905 werd de eerste zangbundel van Johannes de Heer gepubliceerd. Het leeuwendeel van deze bundel werd gevormd door “gospel hymn’s, die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren gekomen.
Veel mensen zingen nog graag de bekende liederen uit het boek van Johannes de Heer.
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie, daarna gaan we zingen in de kerkzaal van De Graankorrel. De heer Fluks uit Woudbloem zal ons begeleiden op de piano.
U komt toch ook om mee te zingen? U bent van harte welkom.

24 en 25 maart

De MAXIMA-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede op zaterdag 24 maart van 13-15 uur en zondag 25 maart van 11-12 uur. Kleding nieuw of gebruikt, is welkom. Uw diakenen nemen het graag in ontvangst.
Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Haren, (de voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 24 maart van 13-15 uur en zondag 25 maart van 11-12 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

 

Allerzielen is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Op Allerheiligen, 1 november, worden de heiligen herdacht in de Rooms-Katholieke kerk. In gemeenten van de Protestantste Kerk gebeurt het tegenwoordig ook wel dat de overledenen worden herdacht op  Allerzielen. In onze kerkelijke gemeente worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar zondag 26 november (zie elders in deze Kerkgroet).
In verschillende plaatsen wordt tegenwoordig een Allerzielen bijeenkomst gehouden. Vanuit het dorp zijn vragen gekomen om dit ook in Harkstede te organiseren. In 2016 is dit voor de eerste keer gebeurd.
De Vereniging van Dorpsbelangen neemt het voortouw. Medewerking is er van de begrafenis- en crematievereniging Scharmer- Harkstede en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Ook de Missionaire Werkgroep heeft medewerking toegezegd.
Dit is een niet-kerkelijke bijeenkomst. Iedereen uit onze dorpen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare is welkom.
Gekozen is voor een eenvoudige opzet. Locatie de begraafplaats. Vanaf de weg wordt een lichtroute aangelegd. De lichtroute wordt gevormd met vuurkorven, fakkels en een reeks glazen potjes met daarin waxinelichtjes. Tijdens de bijeenkomst zal het dameskoor uit Harkstede een aantal liederen zingen. Ook worden er gedichten voorgedragen.
Bezoekers kunnen een naam en/of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen.
Het is mogelijk samen een kopje koffie, thee of warme chocolademelk te drinken.

 

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.