banner.JPG

10 oktober 2018

19.15 u. ontvangst

19.30 u. start


Het zal u niet ontgaan zijn dat de restauratie van de binnenzijde van de Monumentale kerk al een tijdje in volle gang is. Op woensdag 10 oktober a.s. organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een informatieavond over de  voortgang van de restauratiewerkzaamheden. De architect zal aanwezig zijn om iets over de restauratie te vertellen, orgeladviseur Hans Fidom geeft een toelichting op de plannen voor het orgel en de SOGK zal een toelichting geven op de restauratie en de toekomstplannen voor de museumkerk. Verder zal er gelegenheid zijn om onder begeleiding de restauratie in de kerk te bekijken. U bent van harte uitgenodigd om deze informatieavond bij te wonen. Vanaf 19:15 uur is De Graankorrel geopend en staat de koffie klaar. Om 19:30 uur zullen we de avond beginnen.
We hopen op een mooie opkomst!

Tegenwoordig studeren veel buitenlandse studenten aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). Dinsdag 28 augustus hebben 45 van deze studenten een excursie gemaakt naar Harkstede. Dit was georganiseerd door het Erasmus Student Network (ESN), één van de grootste studentenorganisaties in Europa. ESN organiseert vele activiteiten op cultureel en educatief gebied.

De groep kwam eerst in De Graankorrel waar de opening was. Daarna werd de groep in vieren gedeeld en volgens een rooster bezochten alle groepen de monumentale kerk, het kerkhof in Scharmer, Stel’s molen en het theehuis “Ons Hertenkamp” van COSIS. De studenten waren erg geïnteresseerd. Ook de organisatoren vonden het een geslaagde middag.

 

Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag en Rondje Harkstede.
Het thema van de Open Monumentendag is: “In Europa”.
In verband met de restauratie van de Monumentale Kerk kunnen we de binnenkant van de kerk niet laten zien. Wel kunnen de rondleiders de bezoekers wijzen op veel wetenswaardigheden aan de buitenkant van de kerk. Ook kan men in de toren en willen kinderen graag even de klok luiden, dan kan dat ook.
In De Graankorrel kunnen we foto’s laten zien van de binnenkant van de kerk en natuurlijk kan het prachtige verhaal worden verteld over Henric Piccardt, Europeaan bij uitstek en stichter van onze kerk.
Er is weer een mooi boekje gemaakt, waarin het thema wordt beschreven en waarin wordt vermeld wat er allemaal te bezichtigen is in de Woldstreek. In
De Graankorrel ligt een stapel boekjes en daarvan kunt u natuurlijk één meenemen.

De opening van de Open Monumentendag van gemeente Midden-Groningen is vrijdag 7 september in het mooie kerkje van Meeden. Om 19.30 uur staat de koffie/thee daar klaar, de aanvang van het programma is 20.00 uur. Van harte welkom bij deze opening.

 

Datum : 14 februari 2018
Tijd : 10.00 uur

Woensdag 14 februari zal er een koffiemorgen worden georganiseerd in De Graankorrel, Hoofdweg 65 in Harkstede. We gaan deze morgen met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. In het jaar 1905 werd de eerste zangbundel van Johannes de Heer gepubliceerd. Het leeuwendeel van deze bundel werd gevormd door “gospel hymn’s, die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren gekomen.
Veel mensen zingen nog graag de bekende liederen uit het boek van Johannes de Heer.
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie, daarna gaan we zingen in de kerkzaal van De Graankorrel. De heer Fluks uit Woudbloem zal ons begeleiden op de piano.
U komt toch ook om mee te zingen? U bent van harte welkom.

Eens in de twee jaar verbindt het Feest van de Geest het Pinksterfeest, beeldende kunst en architectuur van kerkgebouwen tot een landelijke kunstzinnige ervaring.
Ook in onze regio, Groningen/Noord-Drenthe, doen 21 kerken en 27 kunstenaars mee; van Appingedam tot Borger en van Den Andel tot Rolde.


Professionele kunstenaars exposeren nieuw gemaakt werk geïnspireerd door de verbintenis van het pinksterfeest en de architectuur van het kerkgebouw, waarbij zij geleid worden door het thema van dit jaar: 'Levensadem'.
In allerlei disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale kunst, textiel, etc. zullen zij in hun creativiteit en werken ons verrassen en doen verwonderen.


I
n onze eigen kerk, De Graankorrel in Harkstede, zal Kristianne Tummers een specifiek werk creëren; we zijn enorm nieuwsgierig en laten ons graag verrassen.


Noteer alvast in uw agenda: Feest van de Geest, 10 (Hemelvaart), 12, 13 mei en 19, 20 (Pinksteren), 21 mei.

Deze beide lange weekeinden worden extra leuk met een fiets- of autotocht langs de andere kerken in de directe omgeving: zoals Noordlaren, Haren, Garmerwolde en een aantal kerken in een grotere straal.

 

Alle info over Feest van de Geest vindt u op de website www.feestvandegeest.nl

en kijk ook eens op onze Facebook-pagina.

 

ZONDAGMIDDAG 15 APRIL VAN 14.00 - 16.00 UUR

In de Meeroeversschool in Meerstad wordt het weer een gezellige (kliederkerk) boel op zondag 15 april.
De gezamenlijke voorbereidingen van de kerken uit Lewenborg, G.K.V. de Bron en de Protestantse gemeente uit Harkstede zijn in volle gang. Het thema is: "Imagine" (stel je eens voor te dromen over ...) naar het lied van John Lennon en het onlangs verschenen prentenboek van Yoko Ono.
Met muziek, knutselen, fototaal, een puzzeltocht door de wijk via de app en nog veel meer.
U bent, samen met de inwoners van Meerstad, van harte welkom! Dit wordt al weer onze 5e bijeenkomst en het belooft weer een fijne ontmoetingsmiddag te worden. Komt u ook?

24 en 25 maart

De MAXIMA-bus staat weer op het parkeerterrein naast de Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede op zaterdag 24 maart van 13-15 uur en zondag 25 maart van 11-12 uur. Kleding nieuw of gebruikt, is welkom. Uw diakenen nemen het graag in ontvangst.
Mensen met een laag inkomen uit de gemeente Haren, (de voormalige) gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren mogen bij Maxima 2x per jaar gratis winkelen (onder speciale voorwaarden o.a. een verwijsbrief van de instantie die hen begeleidt). Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 24 maart van 13-15 uur en zondag 25 maart van 11-12 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

 

Zondagmiddag 5 november vond er weer een creatieve ontmoetingsmiddag plaats in Meerstad. Deze keer stond de middag in het teken staat van Sint Maarten. Onderstaande foto's geven een kleine indruk:

 

Plaats: Harkstede Monumentale Kerk
Datum: 21 december
Tijd: 20.00 uur
Entree: volwassenen € 10,00
  kinderen € 5,00

Repete brengt een vernieuwend geluid in de korenwereld! Dit jonge koor presenteert zich met een reeks kerstconcerten onder het thema L.I.G.H.T in de drie noordelijke provincies. Er worden concerten gegeven in prachtige (oude) kerkjes in plaatsen waarvan de namen beginnen met de letters van het thema.


We beginnen op zaterdag 16 december met twee concerten: om 16:00 uur in het bijzondere kerkje van Leegkerk, gevolgd door een concert in de kerk van Ingwierum om 20:00 uur. Donderdag 21 december doen we Harkstede aan, om 20:00 uur.
Je kunt weer gaan genieten van nummers van onder andere Pentatonix, Gungor, The Welcome Wagon, Sufjan Stevens, Peter Hollens, zowel a capella als met begeleiding van de eigen band.
Repete staat onder leiding van dirigent Peter van Dijk-Veldkamp. Het koor is opgericht in 2013 en is een koor dat niet netjes binnen de lijntjes van het vertrouwde gospelrepertoire kleurt, maar dat muzikale grenzen durft op te zoeken en te verleggen. Een koor dat op hoog niveau zingend het evangelie van Jezus Christus bij de mensen wil brengen.
De kaartverkoop is aan de zaal en start een half uur voor aanvang. De toegang bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar.

Woensdagmorgen 20 september kwam een gezelschap van de Nieuw Apostolische Kerk uit Froombosch op bezoek. Een jaar geleden waren wij op bezoek geweest in Froombosch en nu wilden we graag iets laten zien van de visie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Natuurlijk werd er eerst koffie gedronken en daarna werd iets verteld over de totstandkoming van onze kerkelijke gemeente. Er volgde een levendig gesprek, waarbij duidelijk werd dat er veel punten van wederzijdse herkenning zijn.Vervolgens was er eerst een rondgang door De Graankorrel en daarna een korte rondleiding door de monumentale kerk.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tijdens de lunch las mevrouw Noordman een zelfgemaakt gedicht over kerkzijn voor.
Aan het eind van de morgen kwamen we unaniem tot de conclusie dat het een fijne morgen was geweest.

23 en 24 september

Ook dit najaar organiseert uw Diaconie weer een inzamelingsactie voor Kledingbank Maxima.
Zoals bekend verondersteld kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren daar tweemaal per jaar gratis winkelen. Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:
 van een bijstands- of een wajonguitkering moet rondkomen of;
 een individuele inkomenstoeslag ontvangt of;
 een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.

Op zaterdag 23 september van 13.00 – 15.00 uur en op zondag 24 september van 11.00 – 12.00 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het kerkelijk centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor meer informatie over de Kledingbank kunt u kijken op: www.kledingbankmaxima.nl.

Allerzielen is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Op Allerheiligen, 1 november, worden de heiligen herdacht in de Rooms-Katholieke kerk. In gemeenten van de Protestantste Kerk gebeurt het tegenwoordig ook wel dat de overledenen worden herdacht op  Allerzielen. In onze kerkelijke gemeente worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar zondag 26 november (zie elders in deze Kerkgroet).
In verschillende plaatsen wordt tegenwoordig een Allerzielen bijeenkomst gehouden. Vanuit het dorp zijn vragen gekomen om dit ook in Harkstede te organiseren. In 2016 is dit voor de eerste keer gebeurd.
De Vereniging van Dorpsbelangen neemt het voortouw. Medewerking is er van de begrafenis- en crematievereniging Scharmer- Harkstede en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Ook de Missionaire Werkgroep heeft medewerking toegezegd.
Dit is een niet-kerkelijke bijeenkomst. Iedereen uit onze dorpen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare is welkom.
Gekozen is voor een eenvoudige opzet. Locatie de begraafplaats. Vanaf de weg wordt een lichtroute aangelegd. De lichtroute wordt gevormd met vuurkorven, fakkels en een reeks glazen potjes met daarin waxinelichtjes. Tijdens de bijeenkomst zal het dameskoor uit Harkstede een aantal liederen zingen. Ook worden er gedichten voorgedragen.
Bezoekers kunnen een naam en/of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen.
Het is mogelijk samen een kopje koffie, thee of warme chocolademelk te drinken.

 

zondag 17 september jl.

Voor deze gelegenheid maakten we een symbolisch stuk met als thema: "Gastvrijheid".

"Gastvrijheid"
Wat is gastvrijheid? Is het een gewoonte om gastvrij te zijn?
Wat zijn de gevolgen van gastvrijheid en zitten er grenzen aan?
Gastvrijheid is één van de manieren om de naastenliefde in praktijk te brengen. Die naastenliefde wordt o.a. in praktijk gebracht door het gastvrij ontvangen van vreemdelingen, van mensen in nood. Een naaste kan ook een onbekende zijn die je zomaar ontmoet in de supermarkt of bij het benzinestation.

Met de theepotjes en theekopjes symboliseren we onze gastvrijheid. De 3 witte lelies symboliseren ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wit is de kleur van de onschuld maar wit is ook de liturgische
kleur voor de grote feesten zoals Kerstmis en Pasen. Witte bloemen en kleden worden gebruikt bij de doop, bij het huwelijk en soms bij een uitvaart. De altijd groene klimop ranken symboliseren trouw en onsterfelijkheid. De druiven en de matses staan symbool voor brood en wijn. En bij brood en wijn denken wij aan het lichaam en het bloed van Jezus Christus tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

(foto's: Jannie Warmolts)

Sta open voor je naaste
Sta open voor woorden van leven en daden van licht
Sta open voor anderen
Ga op weg laat je raken door een ontmoeting.

 

 

vrijdag 2 juni

De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede heeft overeenstemming bereikt met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over de overdracht van de monumentale kerk aan deze stichting. De overdracht zal plaatsvinden op vrijdag 2 juni 2017 in een bijeenkomst in de monumentale kerk in aanwezigheid van notaris De Poel uit Hoogezand.

Sinds de ingebruikname van de Graankorrel is het kerkelijk gebruik van de monumentale kerk beperkt tot circa 1 kerkdienst per maand en enkele rouw- en trouwdiensten per jaar. Om een verantwoorde exploitatie, ook voor de toekomst, mogelijk te maken is ingezet op een functieverbreding, waarbij naast kerkelijk gebruik het gebouw een museale functie krijgt. De voormalige werkkamer en bibliotheek van Henric Piccardt en het Arp Schnitgerorgel spelen hierin een belangrijke rol. De overdracht aan de SOGK past in het streven naar functieverbreding en professionalisering. De SOGK is beter dan de Protestantse gemeente in staat om invulling te geven aan de museale functie van de monumentale kerk. Ook voor het beheer van het monumentale gebouw is de SOGK beter toegerust.

De SOGK neemt de uitvoering van het plan voor de restauratie van het interieur en de uitwerking en uitvoering van het plan voor de restauratie en reconstructie van het Arp Schnitgerorgel over van de Protestantse gemeente. De Protestantse gemeente betaalt aan de SOGK een bruidsschat, bestaande uit een bijdrage in de kosten van de restauratie van interieur en orgel en een bijdrage in de onderhoudskosten voor de eerstvolgende tien jaar.

Ook na de overdracht aan de SOGK blijft de monumentale kerk ’een kerk van het dorp’. Er zal een beheerscommissie worden ingesteld, waar inwoners van Scharmer en Harkstede (ook niet-leden van de Protestantse gemeente) in kunnen participeren. De kerk blijft ook, net als nu het geval is, gebruikt voor kerkdiensten en voor rouw- en trouwdiensten.

Wanneer : 5  november 2017
Tijd : 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.30)
Waar : samenwerkingsschool Meeroevers

Zondagmiddag 5 november is er weer een creatieve ontmoetingsmiddag die deze keer in het teken staat van Sint Maarten. Er zijn workshops, een speurtocht en een optreden van jeugdband Holy Fire (Harkstede).

Voor meer informatie en aanmelden zie de flyer >>

klik hier voor de flyer
flyer

 

Op 10 september 2017 heeft de feestelijke intrededienst van onze nieuwe predikant, ds Lambert van der Weide, plaatsgevonden.

Wij zijn blij met onze nieuwe predikant en heten hem en zijn gezin van harte welkom.

De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de gemeenteavond van het voorjaar.
Deze zal plaatsvinden op 25 april. Vanwege een volle agenda wordt u verwacht om 19.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Het programma start om 19.45 uur.

De agenda is:

19.30 uur Inloop
19.45 uur Start en inleiding
19.50 uur Thema: gezonde gemeente door Aline Kruizinga
20.45 uur Notulen gemeenteavond 19 april 2016
20.50 uur Bespreken jaarrekeningen kerk en diaconie
21.15 uur Bespreken jaarverslagen
21.30 uur Punt kerkrentmeesters over SOGK
21.45 uur Rondvraag
21.50 uur Afsluiting


We hopen u daar te mogen ontmoeten.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.