banner.JPG

Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2017 als ook de begroting van 2018 van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.

 

  Werkelijk 2017 Begroting 2018
baten    
rentebaten en dividenden 146 100
bijdragen levend geld  5.385 5.000
totaal baten 5.531 5.100
     
lasten    
verplichtingen/bijdragen andere organen  545 550
kosten beheer en administratie  48 75
rentelasten/bankkosten  69  75
overige kosten 686 0
diaconaal werk plaatselijk  1.718  1.100
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  701  1.100
diaconaal werk wereldwijd  2.281  2.200
totaal lasten 6.048 5.100
     
Resultaat -517 0