banner.JPG

Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2018 als ook de begroting van 2019 van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.

 

  Werkelijk 2018 Begroting 2019
baten    
rentebaten en dividenden 53 150
bijdragen levend geld  5.262 5.000
totaal baten 5.315 5.150
     
lasten    
verplichtingen/bijdragen andere organen  520 510
kosten beheer en administratie  72 80
rentelasten/bankkosten  48  75
diaconaal werk plaatselijk  1.750  1.500
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  717  730
diaconaal werk wereldwijd  2.310  2.255
totaal lasten 6.048 5.100
     
Resultaat -102 0