banner.JPG

Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

zaterdag 24 september van 13.00 – 15.00 uur
zondag 25 september van 11.00 – 12.00 uur

Zoals u van ons gewend bent wordt deze actie weer door de Diaconie georganiseerd.

Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren twee maal per jaar gratis winkelen. Er is nieuwe en gebruikte kleding. Maxima is een modezaak met paskamers maar zonder kassa!
Men kan gratis kleding uitzoeken als men van een bijstandsuitkering of een Wajonguitkering moet rondkomen of een individuele inkomenstoeslag ontvangt of een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet.
Inmiddels zijn, naast de Kledingbank in Sappemeer, Kledingbanken gestart in Veendam, Winschoten, Delfzijl en in de stad Groningen. Nog steeds moeten mensen een beroep op de Kledingbank doen.
Op zaterdag 24 september van 13.00 – 15.00 uur en op zondag 25 september van 11.00 – 12.00 uur kunt u uw goede en bruikbare kleding inleveren bij het Kerkelijk Centrum “De Graankorrel”, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Voor nadere informatie zie ook: www.kledingbankmaxima.nl.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Voor meer info en/of vragen kunt u reageren via  PKN Scharmer-Harkstede.

 

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is: ”Iconen en Symbolen”. De monumentale kerk is natuurlijk open van 11.00-17.00 uur.
Wij willen de bezoekers graag laten zien dat in de kerk veel symbolen zijn te zien. De wapens van de stichters van de kerk zijn op veel plaatsen in de kerk te zien. Op het kerkmeubilair zien we het acanthusblad, dit staat voor het leven en zijn beproevingen. Als knop op de banken en onder aan de preekstoel vinden we de granaatappel. De symboliek hiervan is dat zoals de vele pitten samen zijn in die ene granaatappel, zo vormen gelovigen samen de kerk. Dit zijn een paar voorbeelden.
Bij iconen denken we vaak aan kunstwerken uit Russische kerken. Maar de monumentale kerk is een icoon aan de Hoofdweg. De stichter van de kerk, Henric Piccardt, is ook een icoon.
In de nissen van de kerk zullen die dag iconen (kunstwerken) worden geplaatst.

Een “kennis” van Henric Piccardt heeft gevraagd of hij die dag op bezoek kan komen om nog eens de kerk te bekijken. Natuurlijk is hij van harte welkom.

10 september is het ook “Rondje Harkstede, dus ook De Graankorrel is open. De expositie met quilts van mevrouw Willy Bouwman is dan ook te bewonderen.

’s Morgens om 09.30 uur is de opening van de Open Monumentendag in café De IJzeren Klap in Lageland. Spreker bij de opening is dr. C.P.J. van der
Ploeg uit Groningen. Hij heeft in het juli nummer van het tijdschrift van de Oud Groninger Kerken een prachtig artikel geschreven over de kerk in Harkstede.

Zaterdag 22 oktober om 15.00 uur
Entree bedraagt € 5,00Zaterdag 22 oktober wordt om 15.00 uur het vertelproject ”Rondom Piccardt” opgevoerd in de Monumentale Kerk, een uniek decor.
De vertelling brengt ons terug naar het jaar 1712. Henric Piccardt is bijgezet in de grafkelder.
Onder het publiek bevinden zich mensen die herinneringen ophalen aan Henric Piccardt en zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers, die al in 1704 is overleden. Het zijn persoonlijke verhalen waardoor wij een inkijkje krijgen in het leven van borgbewoners, ambachtslieden en arbeiders rond 1700.
Er zijn zeven enthousiaste vertellers, die allemaal gestoken zijn in 17e eeuws kostuum:

Anna Habina Lewe van Middelstum nicht van Anna Elisabeth Rengers
Hermanna Piccardt nicht van Henric Piccardt
Maria van Brunswijk vrouw van meesterschilder Herman Collenius
Arp Schnitger orgelbouwer
Henric Coeur bouwmeester van de kerk
Sientje Schaaphok arbeidersweduwe
Cornelia Sipkema dienstmeid op Klein Martijn

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september is Henric Coeur al op bezoek geweest.
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website: www.rondompiccardt.com
De entreeprijs is € 5,=

VOL=VOL

 

Stille Zaterdag
26 maart 2016
Aanvang 20.00 uur

Dit jaar begint de Paaswake met een Stilte-wandeling rondom de kerkelijke gebouwen. Deze vorm is geschikt voor jong & oud, ook voor gezinnen. Het wordt geleid door Aline Kruizenga.
We verzamelen ons in de hal van de Graankorrel om 20.00 uur. Daar krijgen we een windlichtje, een gebedskaarsje voor onderweg.
Na een lied gaan we naar buiten en lopen we in stilte langs verschillende plekken. Daar zien we een afbeelding, of een vraag om voor jezelf of samen te overdenken. Thema’s als schepping, recht doen en onrecht, zonde en herstel en hoop komen aan de orde.
Onderweg is ook een post waar je in actie kunt komen. Om een kaart te schrijven of een gift te geven voor Open Doors. Nog altijd lijden er mensen vanwege hun geloof. Wereldwijd neemt de christenvervolging toe.
Tegen 20.30 uur komen we in de kerkzaal, waar we ons kaarsje neerzetten als een gebed. Vanuit de stilte zingen we enkele liederen van waken en bidden en horen we hoe God alle donker overwinnen zal, we horen alvast het Paas-evangelie dat Jezus is opgestaan uit de dood!
Met het licht van de hoop keren we om 21.00 uur terug naar huis.

N.b. Vanwege herstelwerkzaamheden aan de monumentale kerk is de Paaswake in de Graankorrel.
N.b. De wandeling is over wisselend terrein. Doe stevige schoenen of laarzen aan.

feest van de geestTussen Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag vindt voor de 8e keer het Feest van de Geest plaats. Dit feest wordt één keer in de twee jaar gehouden. Twee jaar geleden deden wij er voor het eerst aan mee en ook dit jaar doen we weer mee. Het thema is dit jaar “Vrijheid van Geest”. Het is een ontmoeting tussen Pinksteren, Beeldende Kunst en de Architectuur van het kerkgebouw. In verband met het herstel van de aardbevingsschade kan de expositie niet in de monumentale kerk plaatsvinden. Marianne Jansen uit Groningen, de kunstenaar die gekozen heeft voor Harkstede, was hierdoor eerst teleurgesteld. Na het bekijken van De Graankorrel had ze echter in haar hoofd al mooie kunstwerken gemaakt, die prachtig zullen passen in de kerkzaal en in de kindernevendienstruimte van De Graankorrel. Hieronder kunt u zien hoe vaak de expositie geopend is. Marianne Jansen wil zoveel mogelijk ook zelf aanwezig zijn. Ook zal ze in de dienst van zondag 8 mei iets van haar werk vertellen. Natuurlijk nodigen de organisatoren van het Feest van de Geest in Harkstede u van harte uit om op één van de openingsdagen de expositie te komen bekijken. Ook bent u van harte uitgenodigd voor de opening van het Feest van de Geest van de Slochter kerken + Noordbroek op donderdag 5 mei om 17.00 uur in de Hervormde kerk in Schildwolde. De burgemeester, de heer G.J. ten Brink, zal de expositie openen. Zaterdag 14 mei zal van 15.00 – 17.00 uur een kinderfeest zijn in Schildwolde, Hoofdweg 18, in en om de kerk. Liesbeth van ’t Westende werkt hieraan mee. Zondag 15 mei, eerste Pinksterdag, zal er op het terrein van Ecomotion, Hoofdweg 137, in Kolham een openluchtdienst zijn van de kerken uit de gemeente Slochteren die meedoen met het Feest van de Geest. Ds. Marieke Pranger zal meewerken aan deze dienst. Wij hopen dat veel mensen uit Scharmer, Harkstede en Lageland aanwezig zullen zijn. Gevraagd wordt dat u zoveel mogelijk op de fiets komt in verband met de beperkte parkeerruimte. Het zou heel mooi zijn dat u in uw kleding zorgt voor iets roods, de kleur van Pinksteren. Een crèche voor de kleine kinderen is er ook. Na de dienst staat de koffie/thee of limonade klaar. Wij vallen onder de vlag van de Stichting Feest van de Geest Groningen/Noord Drenthe. De startavond van alle kerken die onder deze stichting vallen is dinsdagavond 3 mei in de Magnuskerk in Anloo.

Openingsdata en -tijden van De Graankorrel:
Donderdag 5 mei van 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 7 mei van 13.00 – 17.00 uur
Zondag 8 mei van 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 14 mei van 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 14 mei van 13.00 – 17.00 uur kinderfeest Schildwolde
Zondag 15 mei van 10.00 uur openluchtdienst Kolham
Zondag 15 mei van 13.00 – 17.00 uur
Maandag 16 mei van 13.00 – 17.00 uur

om 19.30 uur in De Graankorrel

vooraankondiging

Wereldgebedsdag 2016 op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in “De Graankorrel”.

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart wordt wereldwijd Wereldgebedsdag gehouden.
Mensen verenigen zich in een keten van gebed in 183 landen.
De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Cuba, met als thema: “Ontvang MIJ als een kind!”. Aan de hand van een aantal dia’s zal iets verteld worden over de geschiedenis, over de grote tegenstellingen tussen arm en rijk, over cultuur en natuur, over de economie, over feestdagen en de rol van vrouwen in de kerk, en over de toekomst van Cuba. Voor een aantal projecten op Cuba zal gecollecteerd worden.
Ook kunt u luisteren naar Cubaanse muziek.
En na deze viering kunt u producten kopen van de Wereldwinkel en gezellig napraten.
Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over de gekozen projecten en het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze viering bij te wonen.

 

Op zondag 6 maart 2016 vindt de jaarlijkse ‘cursus’ plaats voor kinderen van de basisschool (groep 1 tot en met 6) en hun ouders over kinderen aan het Avondmaal: ‘Praten met kinderen van de basisschool en hun ouders over geloof en Avondmaal.’ Deze ‘cursus’ wordt aangeboden om kinderen en ouders bewust te maken van de keuze die onze kerk een aantal jaren geleden heeft gemaakt om ook onze kinderen bij het Avondmaal te betrekken.
 
Onze vorige predikante, Marieke Pranger, heeft deze jaarlijkse bijeenkomst jarenlang verzorgd. Vanwege haar vertrek zijn wij op zoek gegaan naar een goede opvolger. Voor dit jaar hebben wij Anita van der Heide bereid gevonden om deze bijeenkomst te begeleiden. In vorige Kerkgroeten hebt u al meer over Anita kunnen lezen. Anita verzorgt binnen onze kerk ook de basiscatechese voor de kinderen van groep 7 en 8. Daarnaast verzorgt Anita een deel van het pastorale bezoekwerk.
 
We vinden het fijn dat Anita ook deze bijeenkomst ‘Praten met kinderen van de basisschool en hun ouders over geloof en Avondmaal’ kan en wil begeleiden. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst plaatsvindt op zondag 6 maart 2016 meteen na de kerkdienst, uiteraard onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank en een koekje.
 
Voor Anita is het handig om van tevoren even te weten welke kinderen en ouders hierbij aanwezig zullen zijn. We willen jullie dan ook vragen om je zo snel mogelijk (graag uiterlijk 4 maart as.) op te geven bijvoorbeeld via de website >> Dan weet Anita even hoe veel personen er zijn en hoe de groep is samengesteld en kan zij haar ‘les’ daarop aanpassen.

Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar “Kunst en Ambacht”. De monumentale kerk is natuurlijk open.
Wij willen de bezoekers graag laten zien dat in de kerk ook kunst en ambacht is te zien. Met name in de prachtige preekstoel.
De preekstoel is van 1656 en heeft ook al gestaan in de kerk, die is afgebroken om plaats te maken voor de huidige kerk.
Op het klankbord van de preekstoel vinden we de figuur van een apostel, die in zijn rechterhand een Bijbel heeft en in zijn linkerhand een tak. Vele jaren was er geen tak. In 1985 is een oude foto te voorschijn gekomen, waarop goed is te zien hoe de tak er heeft uitgezien.
Houtkunstenaar, Ibo Heeres, heeft er voor gezorgd dat de apostel in 2014 weer werd uitgerust met een tak.
Op Open Monumentendag zal Ibo Heeres in de kerk aanwezig zijn. Hij kan veel vertellen en ook laten zien over het thema “Kunst en Ambacht”.
12 september is het ook “Rondje Harkstede”, dus ook De Graankorrel is open. Zaterdag 14 september zijn in Harkstede-Scharmer weer diverse objecten geopend in het kader van Open Monumentendag.

Het College van Kerkrentmeester zoekt per 6 juli 2015 een vakkundige en gedreven koster voor diverse werkzaamheden in De Graankorrel.

De werkzaamheden van de koster zijn onder andere de volgende:
• Catering: zorgen voor koffie, thee e.d. bij gemeenteavonden en ander bijzondere bijeenkomsten en zorgen voor het op peil houden van de voorraden in de keuken;
• Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in De Graankorrel;
• Diverse werkzaamheden zoals toezicht houden op het gebruik van ruimten in De Graankorrel door derden, het strooien van zout en vegen van sneeuw bij de ingang van De Graankorrel, schenken van koffie en thee bij de dodenherdenking op 4 mei, het plaatsen van de afvalcontainer bij de weg, optreden als gastheer of -vrouw voor de kerkhovenploeg, et cetera.

Voor deze werkzaamheden ontvangt de koster een vrijwilligersvergoeding op basis van de regeling die daarvoor geldt bij de Belastingdienst.
Vindt u het leuk om met mensen om te gaan, bent u organisatorisch sterk en gemotiveerd om een verantwoordelijke taak voor de kerk uit te voeren, dan is deze afwisselende baan net iets voor u!
Het College van Kerkrentmeester roept u dan ook graag op om vóór 15 juni aanstaande uw belangstelling kenbaar te maken. Dat kan door uw sollicitatie te verzenden via de contactpagina >>
Met uw gegevens zal uiteraard vertrouwelijk worden omgegaan.

Bij kledingbank Maxima in Sappemeer kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren per seizoen gratis winkelen (wel met een limiet van een aantal kledingstukken).

Maxima is een modezaak met nieuwe en gebruikte kleding, met paskamers maar zonder kassa!

Men kan gratis kleding uitzoeken als men:

van een bijstandsuitkering of van een Wajonguitkering moet rondkomen of een langdurigheidstoeslag ontvangt of een laag inkomen heeft en een verwijsbrief heeft ontvangen van de instantie die de begeleiding doet. Steeds meer mensen moeten een beroep op de Kledingbank doen.

Wij als PKN kerk Scharmer-Harkstede (partner van Maxima) collecteren twee maal per jaar voor Maxima en verbinden hier een kledinginzamelingsactie aan. Om de aandacht rondom kledingbank Maxima wat breder te maken voor alle inwoners van Harkstede en omgeving hebben wij in samenwerking met Maxima het volgende bedacht:

Op zaterdag 28 maart staat de bestelbus van Maxima op het terrein bij de Graankorrel Hoofdweg 65 in Harkstede.

Van 13.00 uur tot 16.00 hebt u de mogelijkheid om u kleding en / of goed, bruikbaar speelgoed in te leveren.

Uiteraard is het ook mogelijk om na de kerkdienst op zondag 29 maart, van 11.00 tot 12.00 uur uw spullen in te leveren.

Wilt u meer  info over de kledingbank dan kunt u kijken op de website: www.kledingbankmaxima.nl

 

Voor meer info en/of vragen kunt u reageren via  PKN Scharmer-Harkstede.

 

Aanvang 10.30u

Elke zondag worden er in Harkstede kerkdiensten gehouden maar voor het dorpenfeest hebben de beide kerken een speciale bijeenkomst georganiseerd. Iedereen is van harte welkom.

De viering zal geleid worden door Marieke Pranger en Sjoerd Heij. 

koor Repete uit Groningen

Het wordt een dienst voor heel het dorp, met vertrouwde elementen uit een kerkdienst, maar daarnaast ook een uitbeelding van een bijbel-gedeelte, een groepje kinderen uit onze gemeente dat zingt en speelt, een begeleidingsband en het enthousiaste koor Repete uit Groningen.
Dit alles draagt de titel, 'Here comes the Son'.

Voor de kinderen wordt ook gezorgd: een activiteit in de dienst en oppas voor de allerkleinsten. Na afloop is er koffie en een boekentafel.

Zoals hiervoor gezegd: van harte welkom!

 

Zondagmiddag 7 juni is er een gospelbijeenkomst in de tent. Voor informatie hierover zie hier>>

Freddy and FriendsZondag 17 mei vond er een jeugddienst plaats waaraan Freddy and Friends meewerkten. Een van de mooie nummers die ze brachten ging over Paulus en Silas die gevangen zaten in de gevangenis Filippi.

 

We hebben hier geen opname van maar Bruce Springsteen zong dit nummer ook: klik hier om te bekijken >>

 

 

 

 

om 19.30 uur in De Graankorrel

 

"Begrijp je mijn liefde”  een viering uit de Bahama's

 

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart wordt wereldwijd Wereldgebedsdag gehouden.
Mensen verenigen zich in een keten van gebed, we delen hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en noden. De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. En het stelt mensen in de gelegenheid over eigen grenzen heen te zien, zowel maatschappelijk als spiritueel.
Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit de Bahama’s, met als thema: “Begrijp je mijn Liefde?”
In het Evangelie van Johannes lezen we over Jezus op de avond voor zijn dood.
Liefde is het belangrijkste gegeven van dit hoofdstuk. Liefde is de grondslag van het leven en dat betekent “liefhebben tot het einde”. Jezus toont Zijn dienstbaarheid aan ons en in de kruisiging zien wij die ultieme liefde. Het Evangelie van Johannes is gericht op liefde: liefde die niet statisch is of egocentrisch, maar die de basis vormt voor alle intermenselijke relaties.
De projecten waarvoor uw financiële steun gevraagd zal worden zijn:
Bahama Crisis Centrum: zorgt voor de opvang van kinderen en vrouwen, die lichamelijk, seksueel of psychisch zijn mishandeld. Het centrum zorgt voor huisvesting, een opleiding en voor juridische ondersteuning bij rechtszaken. Het centrum is ook actief bij het onderkennen van slachtoffers van vrouwenhandel en treedt adequaat op bij het signaleren van deze misstanden: vrouwen worden ‘uit het circuit’ gehaald en ondergebracht op veilige adressen.
Stichting ‘Hands for Hunger’: beheert een voedselbank in Nassau op het eiland New Providence. Iedere dag verzamelen vrijwilligers voedsel en veel kinderen en ouderen krijgen hier de enige maaltijd op een dag. Zij bieden ook sociale ondersteuning door ervoor te zorgen dat kinderen gratis les krijgen op school en alleenstaande, dakloze ouderen in buurthuizen kunnen resocialiseren.
Het Grand Bahama’s Children’s Home (jeugdproject): op het eiland Grand Bahama zorgt deze stichting voor kinderen die zijn misbruikt, verwaarloosd of achtergelaten. In het tehuis worden kinderen van 0 – 12 jaar verzorgd en kunnen zij naar school gaan. Het centrum zorgt voor kleding, voedsel, schoolbenodigdheden en voor het transport naar een school. Kinderen die na hun 12e jaar naar de middelbare school willen gaan, worden ondersteund en daarna geholpen bij het zoeken naar een baan.
Ook de Aids Foundation zal – als de opbrengsten dat toelaten – door ons worden ondersteund.


Wij nodigen u allen van harte uit om deze viering bij te wonen op vrijdag 6 maart 2015 om 19.30 uur in De Graankorrel.
We willen een aantal dia’s vertonen over de Bahama’s en er zal muziek te horen zijn uit dat land. Meer informatie kunt u vinden op www.wereldgebedsdag.nl
Ook kunt u wederom producten kopen in ons “Wereldwinkeltje”.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met Alice van der Wal.

 

Zondag 6 november 2005 is dominee Marieke Pranger bevestigd als predikant in de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede i.w. Zondag 28 juni zal ze afscheid nemen, ze gaat met emeritaat, zoals we dat noemen bij predikanten.
Wat is er in die tien jaren veel gebeurd. We weten nauwelijks meer dat er toen nog i.w. (in wording) bij stond. Vanaf 1 januari 2007 zijn we één gemeente.
Toen Marieke werd bevestigd stond het oude gebouwtje er nog. Vrij snel daarna werd dit afgebroken en werd De Graankorrel gebouwd. In november 2006 werd De Graankorrel officieel in gebruik genomen. Natuurlijk was dominee Marieke Pranger hierbij aanwezig.
Hoeveel mensen zou zij in die tien jaren hebben bezocht? Heel veel.
We willen graag op een mooie manier afscheid nemen van Marieke.
Vrijdagavond 26 juni zal Marieke op een informele manier afscheid nemen van gemeenteleden. Natuurlijk is een ieder die Marieke heeft meegemaakt en haar nog graag wil groeten hierbij welkom. Wij hopen dat het een prachtige avond wordt. We beginnen om 19.45 uur. Dit zal plaatsvinden in De Graankorrel. We hopen u allemaal te kunnen verwelkomen.
Zondag 28 juni zal de afscheidsdienst zijn in de Monumentale kerk. De dienst begint om 14.30 uur. Ook hierbij natuurlijk van harte welkom.
Mocht de hoge stoep een belemmering vormen, sterke mannen staan klaar om u een handje te helpen.

Op verzoek van Ds. Pranger is de opbrengst van de collecte bestemd voor Beautiful Kidz Namibië. Dit is een christelijke internationale organisatie die zich  inzet voor weeskinderen die het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Sinds 2003 wordt hulp geboden vanuit een eigen dag verzorgingscentrum in een wijk van de hoofdstad Windhoek.

Samengevat:

Vrijdag 26 juni 19.45 uur afscheidsbijeenkomst ds. Pranger in De Graankorrel
Zondag 28 juni 14.30 uur afscheidsdienst ds. Pranger in de Monumentale Kerk.

 

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is het weer zover: Iedereen vroeg uit de veren en waterdichte schoenen of laarzen aan, want dan gaan we DAUWTRAPPEN!
Voor wie dit nog nooit gedaan heeft kunnen we echt aanraden om dit een keer mee te maken. Je ziet de natuur nooit zo mooi als ’s morgens zo vroeg. Als de meeste mensen nog op één oor liggen ontwaakt de natuur! Er wordt in een normaal tempo gewandeld, dus ieder, die het leuk vindt kan meedoen.

LET OP: We verzamelen ons om 5:15 uur bij De Graankorrel, waar we eerst gezamenlijk koffie, thee of ranja drinken. Om 5.30 uur vertrekken we naar de startplek. Vervolgens gaan we wandelen!

Na afloop staat er een heerlijk ontbijt klaar en wordt de uitslag bekend gemaakt. Bijdrage voor het ontbijt: € 2,00.
Je kunt je opgeven door het reactieformulier in te vullen of via de intekenlijst in de kerk.
Doe je mee?

Groningen Zingt en de Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke zangdienst in de Monumentale kerk, Hoofdweg 63, te Harkstede op zondag 1 maart om 19.00 uur
Organist is Dennis Wubs

Medewerking door:
het Christelijk Mannenkoor Veendam, o.l.v. F. Vugteveen
Toegang is gratis (collecte)
Meer info via www.groningen-zingt.nl
U bent van harte welkom!