banner.JPG

Zoals ieder jaar is er ook nu weer een gemeenteavond. Op deze avond wordt u geïnformeerd over het wel en wee van onze gemeente. De financiën zullen weer de revue passeren en alle commissies en werkgroepen hebben hun jaarverslag weer geschreven. Ook nieuwe zaken die nog voor ons liggen worden met u besproken. Op deze avond is er zeker ruimte voor uw inbreng bij alle te bespreken punten. Wij hopen op een grote opkomst want kerk-zijn, zijn we met elkaar.

Agenda gemeenteavond 23 april 2014
19.45 – 19.50 Koffie en thee
19.50 – 19.55 Opening
19.55 – 20.00 Vaststellen agenda
20.00 – 20.05 Notulen gemeenteavond
20.05 – 20.10 Mededelingen
20.10 – 20.30 Financiën Kerk
20.30 – 20.40 Financiën Diaconie
20.40 – 20.50 Commissies
20.50 – 21.00 Pauze
21.00 – 21.10 Feest van de Geest
21.10 – 21.45 Ontdekken van talent
21.45 – 21.55 Rondvraag
21.55 Sluiting en een hapje en drankje
Verslagen van de werkgroepen en commissies liggen vanaf 6 april in een verzamelbundel Jaarverslagen Kerk 2013 op de tafel in de hal. Ook zijn ze op onze site te downloaden *), en zijn ze op te vragen bij de scriba Alien de Raaf.

*) om te downloaden moet u eerst inloggen >>