banner.JPG

om 19.30 uur in De Graankorrel

 

"Begrijp je mijn liefde”  een viering uit de Bahama's

 

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart wordt wereldwijd Wereldgebedsdag gehouden.
Mensen verenigen zich in een keten van gebed, we delen hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en noden. De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. En het stelt mensen in de gelegenheid over eigen grenzen heen te zien, zowel maatschappelijk als spiritueel.
Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit de Bahama’s, met als thema: “Begrijp je mijn Liefde?”
In het Evangelie van Johannes lezen we over Jezus op de avond voor zijn dood.
Liefde is het belangrijkste gegeven van dit hoofdstuk. Liefde is de grondslag van het leven en dat betekent “liefhebben tot het einde”. Jezus toont Zijn dienstbaarheid aan ons en in de kruisiging zien wij die ultieme liefde. Het Evangelie van Johannes is gericht op liefde: liefde die niet statisch is of egocentrisch, maar die de basis vormt voor alle intermenselijke relaties.
De projecten waarvoor uw financiële steun gevraagd zal worden zijn:
Bahama Crisis Centrum: zorgt voor de opvang van kinderen en vrouwen, die lichamelijk, seksueel of psychisch zijn mishandeld. Het centrum zorgt voor huisvesting, een opleiding en voor juridische ondersteuning bij rechtszaken. Het centrum is ook actief bij het onderkennen van slachtoffers van vrouwenhandel en treedt adequaat op bij het signaleren van deze misstanden: vrouwen worden ‘uit het circuit’ gehaald en ondergebracht op veilige adressen.
Stichting ‘Hands for Hunger’: beheert een voedselbank in Nassau op het eiland New Providence. Iedere dag verzamelen vrijwilligers voedsel en veel kinderen en ouderen krijgen hier de enige maaltijd op een dag. Zij bieden ook sociale ondersteuning door ervoor te zorgen dat kinderen gratis les krijgen op school en alleenstaande, dakloze ouderen in buurthuizen kunnen resocialiseren.
Het Grand Bahama’s Children’s Home (jeugdproject): op het eiland Grand Bahama zorgt deze stichting voor kinderen die zijn misbruikt, verwaarloosd of achtergelaten. In het tehuis worden kinderen van 0 – 12 jaar verzorgd en kunnen zij naar school gaan. Het centrum zorgt voor kleding, voedsel, schoolbenodigdheden en voor het transport naar een school. Kinderen die na hun 12e jaar naar de middelbare school willen gaan, worden ondersteund en daarna geholpen bij het zoeken naar een baan.
Ook de Aids Foundation zal – als de opbrengsten dat toelaten – door ons worden ondersteund.


Wij nodigen u allen van harte uit om deze viering bij te wonen op vrijdag 6 maart 2015 om 19.30 uur in De Graankorrel.
We willen een aantal dia’s vertonen over de Bahama’s en er zal muziek te horen zijn uit dat land. Meer informatie kunt u vinden op www.wereldgebedsdag.nl
Ook kunt u wederom producten kopen in ons “Wereldwinkeltje”.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met Alice van der Wal.