banner.JPG

Zondag 6 november 2005 is dominee Marieke Pranger bevestigd als predikant in de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede i.w. Zondag 28 juni zal ze afscheid nemen, ze gaat met emeritaat, zoals we dat noemen bij predikanten.
Wat is er in die tien jaren veel gebeurd. We weten nauwelijks meer dat er toen nog i.w. (in wording) bij stond. Vanaf 1 januari 2007 zijn we één gemeente.
Toen Marieke werd bevestigd stond het oude gebouwtje er nog. Vrij snel daarna werd dit afgebroken en werd De Graankorrel gebouwd. In november 2006 werd De Graankorrel officieel in gebruik genomen. Natuurlijk was dominee Marieke Pranger hierbij aanwezig.
Hoeveel mensen zou zij in die tien jaren hebben bezocht? Heel veel.
We willen graag op een mooie manier afscheid nemen van Marieke.
Vrijdagavond 26 juni zal Marieke op een informele manier afscheid nemen van gemeenteleden. Natuurlijk is een ieder die Marieke heeft meegemaakt en haar nog graag wil groeten hierbij welkom. Wij hopen dat het een prachtige avond wordt. We beginnen om 19.45 uur. Dit zal plaatsvinden in De Graankorrel. We hopen u allemaal te kunnen verwelkomen.
Zondag 28 juni zal de afscheidsdienst zijn in de Monumentale kerk. De dienst begint om 14.30 uur. Ook hierbij natuurlijk van harte welkom.
Mocht de hoge stoep een belemmering vormen, sterke mannen staan klaar om u een handje te helpen.

Op verzoek van Ds. Pranger is de opbrengst van de collecte bestemd voor Beautiful Kidz Namibië. Dit is een christelijke internationale organisatie die zich  inzet voor weeskinderen die het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Sinds 2003 wordt hulp geboden vanuit een eigen dag verzorgingscentrum in een wijk van de hoofdstad Windhoek.

Samengevat:

Vrijdag 26 juni 19.45 uur afscheidsbijeenkomst ds. Pranger in De Graankorrel
Zondag 28 juni 14.30 uur afscheidsdienst ds. Pranger in de Monumentale Kerk.