banner.JPG

om 19.30 uur in De Graankorrel

vooraankondiging

Wereldgebedsdag 2016 op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in “De Graankorrel”.

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart wordt wereldwijd Wereldgebedsdag gehouden.
Mensen verenigen zich in een keten van gebed in 183 landen.
De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen. Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Cuba, met als thema: “Ontvang MIJ als een kind!”. Aan de hand van een aantal dia’s zal iets verteld worden over de geschiedenis, over de grote tegenstellingen tussen arm en rijk, over cultuur en natuur, over de economie, over feestdagen en de rol van vrouwen in de kerk, en over de toekomst van Cuba. Voor een aantal projecten op Cuba zal gecollecteerd worden.
Ook kunt u luisteren naar Cubaanse muziek.
En na deze viering kunt u producten kopen van de Wereldwinkel en gezellig napraten.
Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over de gekozen projecten en het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze viering bij te wonen.