banner.JPG

Op zondag 6 maart 2016 vindt de jaarlijkse ‘cursus’ plaats voor kinderen van de basisschool (groep 1 tot en met 6) en hun ouders over kinderen aan het Avondmaal: ‘Praten met kinderen van de basisschool en hun ouders over geloof en Avondmaal.’ Deze ‘cursus’ wordt aangeboden om kinderen en ouders bewust te maken van de keuze die onze kerk een aantal jaren geleden heeft gemaakt om ook onze kinderen bij het Avondmaal te betrekken.
 
Onze vorige predikante, Marieke Pranger, heeft deze jaarlijkse bijeenkomst jarenlang verzorgd. Vanwege haar vertrek zijn wij op zoek gegaan naar een goede opvolger. Voor dit jaar hebben wij Anita van der Heide bereid gevonden om deze bijeenkomst te begeleiden. In vorige Kerkgroeten hebt u al meer over Anita kunnen lezen. Anita verzorgt binnen onze kerk ook de basiscatechese voor de kinderen van groep 7 en 8. Daarnaast verzorgt Anita een deel van het pastorale bezoekwerk.
 
We vinden het fijn dat Anita ook deze bijeenkomst ‘Praten met kinderen van de basisschool en hun ouders over geloof en Avondmaal’ kan en wil begeleiden. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst plaatsvindt op zondag 6 maart 2016 meteen na de kerkdienst, uiteraard onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank en een koekje.
 
Voor Anita is het handig om van tevoren even te weten welke kinderen en ouders hierbij aanwezig zullen zijn. We willen jullie dan ook vragen om je zo snel mogelijk (graag uiterlijk 4 maart as.) op te geven bijvoorbeeld via de website >> Dan weet Anita even hoe veel personen er zijn en hoe de groep is samengesteld en kan zij haar ‘les’ daarop aanpassen.