banner.JPG
Stille Zaterdag
26 maart 2016
Aanvang 20.00 uur

Dit jaar begint de Paaswake met een Stilte-wandeling rondom de kerkelijke gebouwen. Deze vorm is geschikt voor jong & oud, ook voor gezinnen. Het wordt geleid door Aline Kruizenga.
We verzamelen ons in de hal van de Graankorrel om 20.00 uur. Daar krijgen we een windlichtje, een gebedskaarsje voor onderweg.
Na een lied gaan we naar buiten en lopen we in stilte langs verschillende plekken. Daar zien we een afbeelding, of een vraag om voor jezelf of samen te overdenken. Thema’s als schepping, recht doen en onrecht, zonde en herstel en hoop komen aan de orde.
Onderweg is ook een post waar je in actie kunt komen. Om een kaart te schrijven of een gift te geven voor Open Doors. Nog altijd lijden er mensen vanwege hun geloof. Wereldwijd neemt de christenvervolging toe.
Tegen 20.30 uur komen we in de kerkzaal, waar we ons kaarsje neerzetten als een gebed. Vanuit de stilte zingen we enkele liederen van waken en bidden en horen we hoe God alle donker overwinnen zal, we horen alvast het Paas-evangelie dat Jezus is opgestaan uit de dood!
Met het licht van de hoop keren we om 21.00 uur terug naar huis.

N.b. Vanwege herstelwerkzaamheden aan de monumentale kerk is de Paaswake in de Graankorrel.
N.b. De wandeling is over wisselend terrein. Doe stevige schoenen of laarzen aan.