banner.JPG

Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2017 als ook de begroting van 2018.

 

  Werkelijk 2017 Begroting 2018
BATEN    
exploitatie gebouwen/terreinen 5.651 7.665
rentebaten 8.583 7.300
bijdragen levend geld 51.294 50.750
verkoop graven 1.950 5.000
Totaal 67.478 70.715
     
LASTEN    
Monumentale kerk 539 1.500
Graankorrel 5.736  5.400
afschrijvingslasten 11.272 7.700
predikanten 30.555 49.150
kerkdiensten, catechese e.d. 2.216 2.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 3.968 3.900
salarissen en vergoedingen 3.149 2.700
kosten beheer en administratie 1.072 1.210
kosten kerkgroet 1.454  1.500
bankkosten 188  200
toevoeging aan fondsen 2.000 1.000
Totaal 62.149 76.260
     
Resultaat 5.329 -5.545