banner.JPG

Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2018 als ook de begroting van 2019.

 

  Werkelijk 2018 Begroting 2019
BATEN    
exploitatie gebouwen/terreinen 6.161 5.896
rentebaten 7.009 6.600
bijdragen levend geld 52.029 50.750
verkoop graven 4.300 5.000
Totaal 69.499 68.246
     
LASTEN    
Monumentale kerk -1.043 600
Graankorrel 4.444  5.050
afschrijvingslasten 7.988 7.433
predikanten 49.005 49.600
kerkdiensten, catechese e.d. 1.451 1.750
verplichtingen/bijdragen andere organen 3.819 3.850
salarissen en vergoedingen 2.136 1.950
kosten beheer en administratie 906 1.225
kosten kerkgroet 1.573  1.500
bankkosten 138  175
toevoeging aan fondsen -80 1.000
Totaal 70.337 74.133
     
Resultaat -838 -5.887