banner.JPG

anbi 

Diaconie van de Protestantse gemeente te Scharmer-Harkstede

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 824135337 
van de diaconie van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede

 

Contactadres
Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
Diaconie
Hoofdweg 65
9617 AB  HARKSTEDE
Tel. 050-4041796
Tevens kunt u ons bereiken via het contactformulier op deze website>>

 

Doelstelling
De diaconie van de Protestantse gemeente te Scharmer-Harkstede in Harkstede deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Beleidsplan
De diaconie van de Protestantse gemeente te Scharmer-Harkstede in Harkstede heeft geen eigen beleidsplan. Het beleidsplan van de gemeente is hier gepubliceerd>>


Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen in functie worden verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De vele activiteiten worden regelmatig gepubliceerd in de Kerkgroet en op de website www.pknharkstede.nl

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede zijn openbaar en worden gepubliceerd in de Kerkgroet en op de website.

Onderstaand zijn de cijfers van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer - Harkstede weergegeven:

ANBI rapport