banner.JPG

anbi

De Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede en haar diaconie zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Formele naam

De formele naam luidt: Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 818261456
van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
 

Contactadres
Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede
Kerkelijk Bureau
Hoofdweg 65
9617 AB  HARKSTEDE
Tel. 050-4041796
Tevens kunt u ons bereiken via het contactformulier op deze website>>

 

Doelstelling
De Protestantse gemeente van Scharmer – Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daarbuiten. De kerk moet zichtbaar en hoorbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn. Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:

  1. Wij als gemeente Scharmer – Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van  Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
  2. Vanuit deze ontmoeting proberen wij inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente” zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
  3. Zo treden we naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

 

Beleidsplan
Het Beleidsplan 2014-2018 van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede is hier gepubliceerd>>

 

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, en diakenen) Deze bestuurders worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Voor een aantal functionarissen binnen de gemeente worden vrijwilligersvergoedingen betaald. Dit betreft: de koster, schoonmakers en organisten.

Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden gepubliceerd in de Kerkgroet (zowel papier en digitaal) en op deze website.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede zijn openbaar en worden gepubliceerd in de Kerkgroet en op de website.
Onderstaand zijn de cijfers van de Protestantse gemeente Scharmer - Harkstede weergegeven:

ANBI rapport