banner.JPG

Restauratie met een bijzonder verhaal | Groninger Kerken

Bovenstaande link verwijst naar een artikel op de website van Groninger kerken over de restauratie van het orgel van de Monumentale kerk.

 

 

Onlangs zijn er camera's in de Graankorrel geïnstalleerd. Tijdens de diensten op zondagmorgen draaien deze camera's momenteel op proef. De diensten zijn live te volgen via kerkdienstgemist (een link vind in de linkerkolom). Op termijn zullen de diensten ook worden opgenomen en enige tijd online terug te vinden zijn via de genoemde link.

 

Helaas blijft de pandemie vooralsnog een thema waar we ons ook als kerk toe moeten verhouden. Voor nu is er voor gekozen nog altijd zo gewoon mogelijk te blijven kerken. U hoeft zich niet aan te melden en er is ook geen QR-controle bij de deur. Wel vragen we iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen door het gebouw en om de 1,5 meter in acht te nemen. Mocht er op zondagmorgen te weinig ruimte zijn in de kerkzaal, dan kunt u middels een geluidsverbinding meeluisteren in zaal 1. Ook zullen de diensten van de eigen predikant in de loop van de zondag op Youtube te vinden zijn. Tijdens de dienst zal er niet gezongen worden. Wanneer er veranderingen in het beleid optreden dan zullen we ons best doen u zo goed mogelijk te informeren via deze website, de Kerkgroet en de Graankorrel-whatsappgroep.

Gelet op de persconferentie van vanavond acht de kerkenraad het verstandig om de kerk vanaf morgen 19 december as. wederom te sluiten 'tot nader bericht'.
We kunnen er nog heel veel over zeggen, we vinden het triest dat het moet, maar vinden ook dat we onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid moeten nemen.
We vertrouwen erop dat jullie daar ook zo over denken. We hopen dat de kerk zo snel mogelijk weer open kan!

Vanaf morgen willen we de diensten weer online verspreiden.

Sinds de twaalfde eeuw worden op veel plaatsen in de wereld op 2 november, de dag van Allerzielen, overledenen herdacht. In onze omgeving wordt sinds een aantal jaren deze herdenking ook gehouden.
Allerzielen wordt georganiseerd door de Vereniging van Dorpsbelangen Harkstede, de Begrafenis- en Crematievereniging Scharmer- Harkstede, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Harkstede-Meerstad en de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.

Iedereen uit onze dorpen die stil wil staan bij de dood en het verlies van een dierbare is welkom op dinsdag 2 november vanaf 19.00 uur bij de Monumentale Kerk. Vanaf de weg wordt een lichtroute aangelegd op de begraafplaats in Harkstede. De lichtroute wordt gevormd met vuurkorven, fakkels en een reeks glazen potjes met daarin waxinelichtjes.
Er worden gedichten voorgedragen en bezoekers kunnen een naam en/of een tekst op een kaartje schrijven en ophangen. Bij de ingang kunt u een glazen potje met een waxinelichtje krijgen en dit neerzetten op het graf van uw dierbare. Voor kinderen is het mooi bloembollen te poten in een bak die klaar zal staan. De bloembollen liggen ook klaar bij de ingang.
In de monumentale kerk kunt u even zitten en luisteren naar orgelmuziek van Brenda Baron. Er is gelegenheid een kopje koffie, thee of warme chocolademelk te drinken.

Op het kerkhof in Scharmer zullen vanaf 18.00 uur kaarsjes branden. Inwoners uit Scharmer worden uitgenodigd na hun bezoek aan het kerkhof het programma in Harkstede bij te wonen.

Subcategorieën

Hier treft u alle informatie aan rondom de kerstactiviteiten 2013 in Harkstede.