banner.JPG

Voor de collectes is naast de mogelijkheid van het geven van €uro's ook de mogelijkheid in het leven geroepen van collectemunten. Voor de kerk scheelt dit dat er minder geld hoeft te worden gestort. Voor de gever geldt dat de gift aan collecte aftrekbaar is van de belasting.

De gift in €uro's kan fiscaal niet worden ''bewezen" en is daardoor niet aftrekbaar.

De collectemunten zijn in de volgende waarden beschikbaar.

stukswaarde

aantal

bedrag

0,75 100 75,00
1,25 100 125,00
2,00 50 100,00

Raadpleeg de kerkgroet voor de aanschaf van collectemunten.