banner.JPG

Wie toezegt minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag te schenken aan een goed doel, kan die gift volledig aftrekken (zonder drempels) voor de inkomstenbelasting. Tot 2014 moest deze toezegging (op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001) vastgelegd worden in een notariële akte. Met ingang van 2014 is dit gewijzigd: het is voldoende om een onderhandse schenkingsovereenkomst op te stellen. Er zijn wel een aantal eisen.

Het is verstandig om een voorbeeld overeenkomst van de site van de Belastingdienst te gebruiken.

Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen om het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift (vastgelegd met een onderhandse akte) duidelijk te maken.

  gewone gift periodieke gift
Uw jaarinkomen   € 30.000 € 30.000
Uw belasting % 41,95% 41,95%
     
Uw gift                                     A € 500 € 500
drempel (1% van jaarinkomen) -300  
fiscaal te compenseren 200 500
     
belastingteruggave                      B 84 210
     
Nettolast voor u                     A-B 416 290

U ziet dat in het geval van de periodieke gift uw belastingvoordeel groter is: u heeft geen drempelbedrag. Indien u meer informatie wilt: bezoek de website van de belastingdienst of vraag het de kerkrentmeesters >>.