banner.JPG

SEPA: (Single Euro Payment Area), u heeft het vast al ergens gelezen, harmonisering van het Europese betalingsverkeer. Een gevolg hiervan is dat bankrekeningen een langer nummer krijgen, het zogeheten IBAN-nummer (International Bank Account Number). Ook de rekeningnummers van onze kerk worden dus langer. Bij betalingen aan de kerk , de diaconie en het instandhoudingsfonds Monumentale kerk kan vanaf 1 februari 2014 alleen nog gebruik worden gemaakt van deze IBAN-nummers. Bij het elektronisch bankieren wordt het ‘oude’ rekeningnummer nu al vaak automatisch omgezet naar het nieuwe IBAN-nummer en ook steeds meer overschrijvingsformulieren zijn al op dit nieuwe nummer ingericht.
Het IBAN-nummer van de kerk is NL 96 RABO 0373 7213 82 , het IBAN-nummer van de diaconie is NL 51 ABNA 0901 4012 42 en  het IBAN-nummer van het instandhoudingsfonds Monumentale kerk is NL 29 ABNA 0970 9938 03. Deze nieuwe nummers vindt u voortaan ook terug aan de binnenzijde van de omslag voorin de Kerkgroet. Wij adviseren u zoveel mogelijk nu al gebruik te maken van deze nieuwe nummers zodat u vanaf 1 februari niet voor verrassingen komt te staan!

Eerder heeft u al kunnen lezen dat er vanwege besparingen op de bankkosten een aantal bankrekeningen zullen worden opgeheven. De gemeenteleden die nog gebruik maken van deze bankrekeningnummers willen wij vriendelijk, doch dringend verzoeken voor betalingen aan de kerk (dus niét voor de diaconie en het instandhoudingsfonds Monumentale kerk) gebruik te maken van het bankrekeningnummer NL 96 RABO 0373 7213 82  ten name van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede. De overige rekeningen  van de kerk zullen per 1 oktober 2013 worden opgeheven. Betalingen naar deze rekeningen zullen dan niet meer mogelijk zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

NB: het actuele bankrekeningnummer treft u altijd in de Kerkgroet. Klik hier om de kerkgroet te bekijken >>