banner.JPG

De missionaire werkgroep heeft de opdracht mensen te ontmoeten die weinig of niet vertrouwd zijn met geloof en kerk en hen te vertellen van de blijde boodschap van het evangelie.
Ook in 2017 heeft de missionaire werkgroep zich ervoor ingezet om de opdracht in al haar activiteiten te laten zien. Bij veel activiteiten is samengewerkt met de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. De werkgroep is heel blij met deze samenwerking. Belangrijke overweging hierbij is dat het aan de “buitenwereld” niet is uit te leggen dat er twee Protestantse kerken zijn die gescheiden optrekken.
Een tweede overweging is dat we de krachten kunnen bundelen. In beide kerken wordt het missionaire werk door een (te) kleine groep mensen verricht

Evaluatie middag voor ouderen en belangstellenden
Woensdag 25 januari was er, gezamenlijk met mensen van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, de evaluatie van de kerstmiddag voor ouderen en belangstellenden. Het was een mooie middag, er kwamen gelukkig positieve reacties. Wel waren er nog enkele organisatorische punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de middag in december 2017.

Pasen
Maandag 10 april zijn de hoogste groepen van de beide basisscholen in de monumentale kerk geweest. Aan de hand van een presentatie op de TV in de kerk werd verteld over het lijden en sterven en op Pasen de opstanding van Jezus. De organisatoren, de Missionaire werkgroep, gezamenlijk met de evangelisatiecommissie van de GKV, waren verrast door de grote interesse van de leerlingen. Dit was a.h.w een mooi cadeau. Na de presentatie hadden de leerlingen nog veel vragen over de monumentale kerk. De geplande tijd vloog voorbij.
Na afloop werden de leerlingen getrakteerd op een chocolade ei.

Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, zaterdag 9 september, was de Missionaire werkgroep in de kerk aanwezig. Bezoekers konden materiaal meenemen en ook was er weer gezorgd voor een passend gedicht.

Kerkproeverij
Een nieuw initiatief van veel kerkgenootschappen, waarbij ook de Protestantse Kerk Nederland zich had aangesloten. Bedoeling hiervan is dat de plaatselijke kerken hun deuren open zetten en de mensen in hun omgeving uitnodigen om te laten zien wat de kerk allemaal heeft te bieden.
De missionaire werkgroep heeft hiervoor, in samenwerking met de jeugdraad, de werkgroep liturgie en ds. Van der Weide voor de kerkdienst, een programma gemaakt. Iedereen werd gevraagd persoonlijk iemand uit te nodigen.
Na de dienst was er koffiedrinken en daarna waren er workshops. Alles werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Een fijn nieuw initiatief.
  
Startactiviteit
Het begin van de startweek was de kerkproeverij op zondag 17 september.
Woensdag 20 september was een gezelschap van ongeveer 20 personen van de Nieuw Apostolische kerk in Froombosch op “visite”. Om 10.30 uur begonnen we met koffie/thee en iets lekkers, daarna werd iets verteld over de geschiedenis van de kerk en de totstandkoming van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede. De bezoekers waren zeer geïnteresseerd in de monumentale kerk, dus volgde er een rondleiding in de kerk. Ook deze activiteit werd afgesloten met soep en broodjes.
Van beide kanten werd gezegd dat het goed is er elkaar beter te leren kennen.
Voor de middag was er een uitje gepland naar het blikmuseum. Helaas is dit, wegens gebrek aan belangstelling, niet doorgegaan.

Kerk in Meerstad
Op 26 april en op 5 november werd er in Meerstad door de gezamenlijke kerken een middag georganiseerd voor kinderen en hun ouders.
Alice van der Wal werkte hieraan mee met een creatieve workshop.

Allerzielen
2 november was er weer de Allerzieken bijeenkomst rondom het kerkhof en de kerk. Dit werd gedaan gezamenlijk met de Vereniging van Dorpsbelangen, de GKV en de begrafenis- en crematievereniging.
Deze bijeenkomst was in 2016 voor het eerst georganiseerd.
Het kerkhof was verlicht met heel veel potjes met kaarsen en met lichtslangen. Een indrukwekkende aanblik. Bij de ingang stond een vuurkorf om bezoekers de weg te wijzen. Cliënten van NOVO hadden potjes beschilderd. Bezoekers konden deze potjes, gevuld met een brandende kaars, op het graf van een geliefde plaatsen. Ook was er gelegenheid naar een passend gedicht te luisteren.
Veel aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid een herinnering op te schrijven aan een overledene.
In de kerk zorgde het koor “De Daisybells” voor mooie liederen. In de kerk kon men ook even zitten en tot rust komen.
Tijdens het drinken van een kopje koffie/thee was er gelegenheid nog na te praten.
De organisatoren kunnen terugkijken op een goed bezochte bijeenkomst.

Bijeenkomst voor ouderen en belangstellenden
Onze kerkelijke gemeente organiseerde sinds jaren een kerstbijeenkomst voor ouderen en belangstellenden. In 2013 werd besloten deze activiteit ook gezamenlijk met de GKV te organiseren. Dit was ook het geval in 2017. Het was een goede bijeenkomst met veel aanwezigen. Aan ds. Van der Weide werd gevraagd medewerking te verlenen. Hij was daartoe direct bereid.
Bij de uitgang kregen de aanwezigen allemaal een kleine attentie mee.
 
Kerstfair
Zaterdag 16 december werd er in het dorp weer een succesvolle kerstfair gehouden. De monumentale kerk was open tijdens de kerstfair. In de kerk kon men een kaarsje branden en men kon gebedswensen aan een kerstboompje bevestigen. Deze gebedswensen werden tijdens het gebed in de kerstnachtdienst gebruikt. Voor de bezoekers was er een gedicht om mee te nemen.
Wilde men de kerk, de toren en de kelder bekijken, ook dat was mogelijk. Een rondleider was aanwezig.

Elisabeth
De verspreiding van het tijdschrift Elisabeth wordt ook verzorgd door de missionaire werkgroep.

Nederlands Bijbelgenootschap
De activiteiten met betrekking tot het Nederlands Bijbelgenootschap zijn sinds enige jaren ook ondergebracht bij de missionaire werkgroep. Zondag 29 oktober was het Bijbelzondag. Het thema was “Vier je Bijbel”.  De Missionaire werkgroep heeft aan het eind van de dienst de aanwezigen een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, speciaal gericht op kinderen, overhandigd over de Bijbelzondag.

Toekomst
De werkgroep heeft een krappe bemensing en is daardoor ook kwetsbaar. De werkgroep zou heel graag één of twee nieuwe leden willen verwelkomen.
Lukt het niet om lid te worden, dan zouden we het heel fijn vinden hulp te krijgen bij activiteiten.

Leden van de missionaire werkgroep zijn:
Alice van der Wal
Grietje Ypeij
Janny Bolhuis