banner.JPG

RESTAURATIE EN ONDERHOUDSCOMMISSIE MONUMENTALE KERK
In de Kerkgroet van januari werd vermeld dat er contacten waren over restauratie met de omroep Endemol die voor omroep Max in het najaar 2013 TV uitzendingen van restauraties gaat uitzenden.
Helaas behoort onze kerk niet tot de gelukkigen. Er zijn andere objecten geselecteerd die zich beter voor TV uitzendingen lenen.
Inmiddels zijn de subsidieregelingen voor de komende vijf a zes jaar bekend. Er is een onderhoudsregeling en een restauratieregeling. Over de onderhoudsregeling (BRIM) gaat het Rijk middels het RCE. Over de restauratieregeling (BRRG) gaat de Provincie.
Onze architect gaat een bestek maken voor de onderhoudsregeling en voor de restauratieregeling. Zodra dit bekend is houden we U op via de Kerkgroet op de hoogte.
Met vriendelijke groet namens de restauratie en onderhoudscommissie,
Wieger Schuur