banner.JPG

NIEUWS  VAN  DE  RESTAURATIE-  EN  ONDERHOUDSCOMMISSIE VAN DE MONUMENTALE KERK

We hebben inmiddels een subsidieverzoek ingediend voor een zes jarig onderhoudsplan ad € 93.529. Wij verwachten uiterlijk 15-11-2013 bericht of wij voor deze regeling in aanmerking komen. Het maximaal subsidiepercentage is 50%.

Verder is er een bestek en begroting gemaakt voor de restauratie van de binnenkant van de kerk en voor het Arp Schnitger orgel. De restauratiecommissie gaat dit bespreken en zal de kerkrentmeesters hierover adviseren.

In de zomer van dit jaar constateerden wij dat het aantal scheuren in de kerk flink waren toegenomen. 

Een groot deel van de scheuren is zeer waarschijnlijk een gevolg van de aardbevingen die zich ook in onze omgeving veelvuldig voordoen. Wij hebben de schade gemeld bij de NAM die een expert heeft gezonden om de scheuren vast te stellen en te beoordelen. Inmiddels hebben wij bericht gekregen dat er nog een andere expert komt die gespecialiseerd is in monumenten. Wij verwachten dat de NAM hun deel van de schade voor haar rekening zal nemen.

Namens de Restauratie- en Onderhoudscommissie,

Wieger Schuur