banner.JPG

Op 18 maart begint aannemingsbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum met het herstellen van de aardbevingsschade aan de monumentale kerk. Tegelijkertijd voert dit bedrijf onderhoudswerk uit in het kader van het zesjarig onderhoudsplan 2014-2019. Tot het onderhoud behoort ook het schilderen van de binnenkant van de raamkozijnen in de kerk. Dit laatste wordt uitgevoerd door schildersbedrijf Bos uit Groningen. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.
Tijdens de werkzaamheden kan de kerk niet gebruikt worden, omdat er steigers in de kerk komen te staan. Ook de kelder kan niet gebruikt worden, omdat er gewerkt gaat worden aan de gewelven in de kelder.
Na de boekenmarkt op zaterdag 13 februari is begonnen met het ontruimen van de kelder. De boeken worden zoveel mogelijk tijdelijk in de gevangenis onder de toren opgeslagen. Wanneer de boekenmarkt weer open gaat is nog niet bekend. Dit hangt af van de restauratie van het interieur en het orgel.
We zijn druk bezig met de geldwerving bij fondsen. Inmiddels is voor een bedrag van ruim € 180.000,- aan toezeggingen binnen. Als we erin slagen de financiering van € 300.000,- rond te krijgen, inclusief eigen bijdrage en opbrengst van toekomstige acties, zullen we het plan voor de restauratie van interieur en orgel eind maart voor subsidie indienen bij de provincie Groningen.
Als de provincie subsidie toekent kan naar verwachting omstreeks september/oktober met de uitvoering worden gestart. Ook tijdens de uitvoering van de restauratie dient de kelder ontruimd te zijn.
Als alle werkzaamheden in de kelder klaar zijn zal de boekenmarkt weer worden ingericht, waarschijnlijk voorjaar 2017.
De Restauratie- en onderhoudscommissie monumentale kerk