banner.JPG

Er is de laatste tijd het nodige gebeurd rondom de monumentale kerk. Als Restauratie- en onderhoudscommissie monumentale kerk willen wij hierover graag informatie verstrekken.

Herstel aardbevingsschade:
De aardbevingsschade is hersteld. Scheuren in de muren en in de gewelven zijn geïnjecteerd en bijgewerkt. De kelder moest hiervoor worden ontruimd, waardoor de boekenmarkt tijdelijk stil ligt.

Onderhoudswerkzaamheden:
Gelijktijdig met het herstel van de aardbevingsschade is onderhoud uitgevoerd in het kader van het BRIM-onderhoudsplan 2014-2019. Onder meer zijn de raamkozijnen aan de binnenkant geschilderd. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van de steigers die voor het herstel van de aardbevingsschade in de kerk zijn geplaatst.

Restauratie interieur:
De provincie Groningen heeft ruim € 180.000,- subsidie toegekend voor de restauratie van het interieur en voor het in ere herstellen van de werkkamer van Piccardt in het kader van een meer museale functie van de kerk. Door diverse fondsen zijn bijdragen tot een totaalbedrag van bijna € 150.000,- toegezegd. Er is dan nog circa € 20.000,- nodig. In het najaar zal een huis-aanhuisactie worden georganiseerd.
Voor de uitvoering van de restauratie zal een aanbesteding worden gehouden. Naar verwachting zal direct na de jaarwisseling met de uitvoering worden gestart en zullen de werkzaamheden medio 2017 klaar zijn. Dan zal ook de boekenmarkt weer worden ingericht in de kelder.

Restauratie/reconstructie van het Arp Schnitgerorgel:
Voor het orgel ligt er een restauratie-/reconstructieplan, waarbij het Arp Schnitgerorgel grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm wordt hersteld en de door Eertman aangebrachte uitbouw wordt verwijderd. Voor dit plan is nog geen omgevingsvergunning verleend door de gemeente Slochteren. De reden hiervan is dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een negatief advies heeft gegeven en een voorkeur heeft voor het restaureren van het Schnitger-/Eertmanorgel in zijn huidige vorm. Er vindt nog overleg plaats tussen diverse betrokkenen.

Nadere informatie over de bovengenoemde onderwerpen kan worden verkregen bij de leden van de Restauratie- en onderhoudscommissie:
Wieger Schuur, Anton Verweij, Menno Pol, Jan van de Vendel