banner.JPG

Waar niets is vermeld vindt de dienst plaats in "De Graankorrel"


23-dec 9.30 ds. van Beijeren Roden
4e advent

24-dec 21.30 ds. Th.L. van der Weide Rolde
Kerstnachtdienst

LET OP: de kerstnachtdienst vindt plaats in OBS de Driespan >>

25-dec 10.00 ds. Th.L. van der Weide Rolde
1e Kerstdag

30-dec 9.30 drs. K. Oosterhuis Haren

31-dec 19.30 ds. Th.L. van der Weide Rolde
Oudejaarsdienst

06 januari 9.30 ds. Bijl Groningen

13 januari 9.30 ds. Th. L. van der Weide Rolde

20 januari 9.30 ds. Praamsma Hoogezand

27 januari 9.30 ds. Th. L. van der Weide Rolde
Viering Heilig Avondmaal

 

 

U wordt van harte uitgenodigd onze diensten bij te wonen!