banner.JPG

Symbolische schikkingen voor de zondagen in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

Het thema voor de Veertigdagentijd en Pasen is: Nieuw leven (dit is ook het thema van Kerk in Actie).
In de veertigdagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen.
Deze levenstocht brengt ons naar Pasen; het feest van de opstanding van Jezus.
Deze periode valt in de vroege lente wanneer de natuur begint te ontwaken uit haar winterslaap.
Voorzichtig beginnen de knoppen te ontluiken en komt al het groen weer tot leven.
Deze periode sluit dan ook naadloos aan bij de weg die wij gaan: groeien naar het Licht van Pasen.
Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg van lavastenen.
De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart.
De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken.
Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los. Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje of een voorwerp op de weg die iets uitdrukken van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei, omdat het Leven naar Gods’ bedoeling is opgestaan.
Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.

Paaskaars

De nieuwe Paaskaars
Stille zaterdag is een dag waarop de kerk biddend en wakend verblijft bij het graf van haar Heer. Zij blikt terug op zijn lijden en dood en kijkt uit naar zijn Opstanding. Dan breekt de derde dag aan, in de nacht. Want de dag begint altijd met de nacht. In het donker wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen. Zo is het licht sterker dan het duister. De paaskaars symboliseert de verrezen Heer, het licht van de paaskaars is een teken van de opstanding. In de kaars kunnen vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart. Wierooknagels zijn dus in Nederland bij de Katholieke Kerk een onderdeel van de paaskaars. Soms wordt dit ritueel ook toegepast bij andere Christelijke stromingen.
Op de Paaskaars zien we een kruis met een duif in de regenboog. De regenboog is het symbool van het verbond van God en mensen. De witte duif met in zijn snavel een olijftak is het symbool van de vrede. Verder zien we ook nog de Alfa en de Omega, de eerste en laatste letter van het klassieke (Ionische) Griekse alfabet.
Jezus zegt: “Ik ben de Alfa en de Omega” (De Eerste en de Laatste).

Schikking Pasen

Zie het Leven opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Dit Licht, draag het mee in je hart,
op je handen, op je levensweg.


Schikking Goede Vrijdag

In Hebreeën lezen we dat het bloed van Christus dat geofferd is,
ons geweten zal reinigen en verlossen van daden die tot de dood leiden.
We kiezen voor de schikking de kleur van het bloed dat geofferd is
voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige.
Daarvoor zetten we rode bloemen tussen de stenen.
Onder de stenen leggen we een zwarte doek.
De zwarte doek wordt gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Schikking Witte donderdag

 

De uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude Testament.
De matses, het ongezuurde brood en het bittere kruid spelen hier een belangrijke rol.
Het ongezuurde brood, de matses, wordt ook wel het haastbrood genoemd.
Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën uit Egypte moesten vertrekken.
Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte.
In de lezing van het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen
als teken van dienstbaarheid.
 

Foto's van schikkingen 1e tot en met 5e zondag 40 dagentijd


 Schikking 5e zondag 40 dagentijd

Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong, die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.


 
Schikking 4e zondag 40 dagentijd

Hart dat klopt
van verlangen
om liefde te zijn.
Hart dat open is
nieuwe kansen geeft
zonder boosheid
en bitterheid.
Hart hebben
voor de weg
die Leven geeft
is voluit leven.


 


Schikking 3e zondag 40 dagentijd

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.


Schikking 2e zondag 40 dagentijd

Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.


Schikking 1e zondag 40 dagentijd

 

Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde dat wij worden mens – medemens – naaste.