banner.JPG

Symbolisch bloemschikken voor de eerste adventszondag 1 december.Gebaseerd op: Genesis 38 : 1 – 30 en Matteüs 1 : 1 – 3a

Het thema van de symbolische schikkingen in de adventstijd is: “Toekomst baren”. De basis wordt gevormd door een mooie stronk, waar de aanzet van de wortels nog te zien is. De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus. Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan?
Het is opvallend dat Matteüs, naast voorvaders van Jezus, ook een aantal voormoeders noemt. Het speciale aan deze vrouwen is dat ze allen op hun eigen wijze toekomst baren. Ze doen dat door hun moed, door over grenzen heen te stappen en rechtvaardigheid handen en voeten te geven, zoals Jezus dat later ook zal doen. In Genesis 38 staat het verhaal over Juda en Tamar. Door een list neemt Tamar het recht in eigen hand. Zij verleidt Juda en baart een tweeling, Peres en Zerach. Peres wordt de stamvader van David.
De naam van Tamar betekent: “dadelpalm”. Rechtop zoals die palm gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee takken met vruchten zijn daar het teken van.


Tamar, fier rechtop neemt ze het recht in eigen hand,
gaat tot de grens van haar vermogen.

Eeuwige God, geef ons de moed
om op te komen voor recht, kwetsbaar en toch sterk.


Symbolisch bloemschikken voor de tweede adventszondag 8 decemberGebaseerd op: Jozua 2 en Mattëus 1:1-4a

Ruimhartig biedt Rachab de verspieders een schuilplaats. Dit in tegenstelling tot de stad Jericho zelf, die een gesloten samenleving blijkt te zijn met hoge dichte muren. Geen vreemdeling komt er in of uit, niets nieuws mag er gebeuren. De stadsbewoners hebben het gerucht gehoord van het nieuwe dat zich heeft aangediend en angstig wordt de stad op slot gedaan. Ook Rachab heeft ervan gehoord. Bij haar geen angst maar de belijdenis: 'De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde'. Zij dwingt de belofte af dat allen die zich in haar huis zullen bevinden gespaard zullen blijven.

Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam. De druiventros is een verwijzing naar de verspieders die naar Jericho vertrekken en door Rachab verborgen worden. Het rode koord is een sterk symbool voor Rachab.


Rachab haar geloof haar lef haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst voor het godsvolk voor haar naasten
Eeuwige God verbindt ons door die rode draad van liefde.

Symbolisch bloemschikken voor de derde adventszondag 15 december


De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven.
Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt. De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.
De rode rozen zijn het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi.
Ruth, onbeschroomd kiest zij voor Boaz.
Vol vertrouwen kiest Boaz voor Ruth – losser wordt hij uit de nood.

Eeuwige God waar wij trouw blijven aan U en aan elkaar,
Samen het brood delen, bloeit geluk op.

 

Symbolisch bloemschikken voor de vierde adventszondag 22 december


Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. We zien die plek op het hout. Een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van de liefde en vrede.


Batseba, pijn en verdriet blakeren haar leven zwart.

De geboorte van het kind van de vrede
Doet haar opbloeien als een roos.

Eeuwige God, leven kan zo’n pijn doen.
Wees aanwezig. Open uw toekomst.

Symbolische schikking van Kerst


Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam “God redt”. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid en onschuld, genade. Witte bloemen zijn een teken van licht en blijdschap.
Het is de Geest van God die leven brengt….. Licht voor alle mensen.


Maria, met open handen ontvangt zij het nieuwe leven:
Kind van God dat hemel en aarde verbindt.

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.