banner.JPG

Ook zo benieuwd wat er tijdens de kindernevendienst gebeurt? In onderstaande foto's kunt u hier een beeld van krijgen.

Op de eerste foto's wordt er buiten een spel gespeeld dat gaat over "elkaar helpen" en "vertrouwen".

De 2e serie foto's tonen het adventproject 2014 met het thema "in blijde verwachting". Verbeeld is een "zwangere buik" die richting de kerst almaar meer gevuld wordt (met leuke knutselwerkjes die later in een kerstboom kunnen worden opgehangen).

(met dank aan Evelien van de Vendel voor de foto's)

Symbolische schikking op de 1e Adventszondag

Symboliek in de schikking:
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor deze schikking.
De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde.
Dat zijn de drie ankers in ons leven, de basis van ons bestaan.
Het thema is: “Verlangen naar toekomst”


Zie, kijk hoe in geloof
de hoop vanuit de liefde
groeit in een wereld
waarin zoveel donker is
Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen over Uw toekomst.Symbolische schikking op de 2e Adventszondag


We horen Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias.
De stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”.
In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen.
De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.


Zie kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God sterk ons in het verlangen naar bloei
Dat wij in ons denken, doen en laten uw weg gaan.


Symbolische schikking op de 3e Adventszondag


Op deze derde zondag van de advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent.
Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door – zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.


Zie, kijk, hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God
dat wij met open handen door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen.

Symbolische schikking op de 4e Adventszondag


Op deze vierde zondag van de advent horen we over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het kind van God.
In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God, sterk in ons het verlangen
om ons over te geven aan Uw liefde
ruimte te maken voor de verwachting
van Uw Mensenkind

Symbolische schikking op de 1e Kerstdag

"Verlangen vervuld”


Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin…… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
Op de voorgrond staan veel kaarsen in allerlei vormen en maten, symbool voor ons mensen.Zie, kijk hoe vanuit geloof
In de liefde de hoop groeit
In een wereld waarin zoveel donker is

Licht breekt door
In de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop en bovenal Zijn liefde leven

Goede God
Blijf ons verlangen naar die liefde aanwakkeren


 

 

Op donderdag 29 mei 2014 vond het traditionele dauwtrappen weer plaats in en rond het mooie Engelbert. Zie de foto's: 

Op deze derde zondag van de 40-dagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we de hoeksteen.


hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig

onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend… sterk… stil

trouwe God
overkom ons
met Uw stille krachtNa de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn.
Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.vragen
ze dwingen tot nadenken

is hij de Messias
de beloofde bevrijder?

trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend, teer, vol zachte kracht.


De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door donkere bloemen.
Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.donker is de nacht
stilte vol angst
laat deze beker voorbijgaan
niet mijn- Uw wil geschiede
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
stil
erbij blijven

Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen.
“Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.”
Hoe anders zal het gaan.
We zien aan de ene kant van de poort drie felgekleurde, vurige bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.zomaar is het gezegd
ik niet, nee ik niet

toch in angst, in benauwdheid
kan het anders gaan dan gedacht

stilte daalt neer

trouwe God
dat wij blijven staan
voor recht en gerechtigheid

Op deze avond staat de maaltijd van de Heer centraal.
Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis met brood en wijn aan de geschiedenis van Pesach, de uittocht.
Een schaal met water en een witte linnen doek liggen bij de poort.
Aangevuld met brood en wijn.