banner.JPG

“Zoek de stilte”

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar ook door het eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor.
Als basis voor de schikkingen is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.

De stilte is uw huis (projectlied Kind op Zondag)
U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is Uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Tekst: Erik Idema