banner.JPG

Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel.
Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hooggespannen:
“Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden”.
Als teken van zegen zien we voor de poort grote bladeren als zegende handen.
De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. alleen anders dan verwacht.


stil rijdt Hij daar…
de zachtmoedige koning

verwachting
hoog gespannen

door de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil

trouwe God
leg Uw zegen op ons leven