banner.JPG

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel.
Wat een huis van gebed en stilte moet zijn, is gaandeweg verworden tot een marktplaats van handel.
Bij het zien van deze schending verandert de stille man op de ezel in een man die schreeuwt van verontwaardiging.
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen.
Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen.
Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.


fel, de verontwaardiging-
het Godshuis verworden tot rovershol
de schreeuw om stilte dringt door
trouwe God dat wij in de stilte Uw stem verstaan