banner.JPG

Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden.
Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn.
Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.vragen
ze dwingen tot nadenken

is hij de Messias
de beloofde bevrijder?

trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend, teer, vol zachte kracht.