banner.JPG

Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus.
We zien het kruis, het zwarte kleed en de doornen, zij symboliseren rouw en verdriet. Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden.Dit verbond met God willen wij tot uitdrukking brengen door rode rozen aan het kruishout te verbinden. Daarom wordt deze dag Goede Vrijdag genoemd.