banner.JPG

Aan het begin van Stille zaterdag bevinden we ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
We zien het kruis, het zwarte kleed en de doornen, zij symboliseren rouw en verdriet.
Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden.
Dit verbond met God hebben wij op Goede Vrijdag tot uitdrukking gebracht door rode rozen aan het kruishout te verbinden.
Vandaag wachten en waken wij en lezen in de Bijbel over momenten waarop God licht brengt in de duisternis.
Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning op de dood.
Een witte doek geeft de komst van het Licht aan en het groen staat voor de trouw van God.