banner.JPG

In de Veertigdagentijd volgden we de weg van Jezus, vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de opstanding volgens het evangelie naar Matteüs.
Als basis voor de schikkingen kozen we het symbool van de poort.
De poort staat voor ons zoeken naar de stilte.
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.
De poort staat ook voor de opstanding van Jezus Het Licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. Wanneer Hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem opeens.
Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.

stilte
weldadige stilte
daalt neer

licht straalt
door de open poort
van het graf

een stem
noemt je naam

nieuw leven bloeit.