banner.JPG

Symbolische schikking op de 1e Adventszondag

Symboliek in de schikking:
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor deze schikking.
De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde.
Dat zijn de drie ankers in ons leven, de basis van ons bestaan.
Het thema is: “Verlangen naar toekomst”


Zie, kijk hoe in geloof
de hoop vanuit de liefde
groeit in een wereld
waarin zoveel donker is
Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen over Uw toekomst.Symbolische schikking op de 2e Adventszondag


We horen Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias.
De stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”.
In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen.
De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.


Zie kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God sterk ons in het verlangen naar bloei
Dat wij in ons denken, doen en laten uw weg gaan.


Symbolische schikking op de 3e Adventszondag


Op deze derde zondag van de advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent.
Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door – zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.


Zie, kijk, hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God
dat wij met open handen door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen.

Symbolische schikking op de 4e Adventszondag


Op deze vierde zondag van de advent horen we over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het kind van God.
In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waarin zoveel donker is

Goede God, sterk in ons het verlangen
om ons over te geven aan Uw liefde
ruimte te maken voor de verwachting
van Uw Mensenkind

Symbolische schikking op de 1e Kerstdag

"Verlangen vervuld”


Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin…… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
Op de voorgrond staan veel kaarsen in allerlei vormen en maten, symbool voor ons mensen.Zie, kijk hoe vanuit geloof
In de liefde de hoop groeit
In een wereld waarin zoveel donker is

Licht breekt door
In de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop en bovenal Zijn liefde leven

Goede God
Blijf ons verlangen naar die liefde aanwakkeren