banner.JPG

Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus.
We zien het kruis, het zwarte kleed en de doornen, zij symboliseren rouw en verdriet. Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden.Dit verbond met God willen wij tot uitdrukking brengen door rode rozen aan het kruishout te verbinden. Daarom wordt deze dag Goede Vrijdag genoemd.


Aan het begin van Stille zaterdag bevinden we ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
We zien het kruis, het zwarte kleed en de doornen, zij symboliseren rouw en verdriet.
Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden.
Dit verbond met God hebben wij op Goede Vrijdag tot uitdrukking gebracht door rode rozen aan het kruishout te verbinden.
Vandaag wachten en waken wij en lezen in de Bijbel over momenten waarop God licht brengt in de duisternis.
Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning op de dood.
Een witte doek geeft de komst van het Licht aan en het groen staat voor de trouw van God.
In de Veertigdagentijd volgden we de weg van Jezus, vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de opstanding volgens het evangelie naar Matteüs.
Als basis voor de schikkingen kozen we het symbool van de poort.
De poort staat voor ons zoeken naar de stilte.
In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.
De poort staat ook voor de opstanding van Jezus Het Licht van Pasen straalt door de open poort naar buiten.

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. Wanneer Hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem opeens.
Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.

stilte
weldadige stilte
daalt neer

licht straalt
door de open poort
van het graf

een stem
noemt je naam

nieuw leven bloeit.

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel.
Wat een huis van gebed en stilte moet zijn, is gaandeweg verworden tot een marktplaats van handel.
Bij het zien van deze schending verandert de stille man op de ezel in een man die schreeuwt van verontwaardiging.
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen.
Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt.
Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen.
Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.


fel, de verontwaardiging-
het Godshuis verworden tot rovershol
de schreeuw om stilte dringt door
trouwe God dat wij in de stilte Uw stem verstaan


Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel.
Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hooggespannen:
“Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden”.
Als teken van zegen zien we voor de poort grote bladeren als zegende handen.
De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen…. alleen anders dan verwacht.


stil rijdt Hij daar…
de zachtmoedige koning

verwachting
hoog gespannen

door de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil

trouwe God
leg Uw zegen op ons leven 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 13 december vond van 15.00 – 19.00 uur de kerstmarkt plaats.

In en rond De Graankorrel en de Monumentale Kerk was het een drukte van belang. De opbrengst van de markt komt in zijn geheel ten goede aan de restauratie van de Monumentale Kerk. (foto's Jannie Warmolts)

“Zoek de stilte”

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar ook door het eens wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor.
Als basis voor de schikkingen is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.

De stilte is uw huis (projectlied Kind op Zondag)
U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is Uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Tekst: Erik Idema