banner.JPG
DE PROTESTANTSE GEMEENTE SCHARMER – HARKSTEDE

 

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede. We willen je hier enige info geven. Sinds 1 januari 2007 is er sprake van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.
De kerkenraden van de Hervormde gemeente en van de Gereformeerde kerk hebben in de dienst van 31 december 2006 de handtekening gezet onder het verenigingsbesluit. Een jarenlange samenwerking was er aan vooraf gegaan. Vanaf 2001 was er al één predikant voor beide kerken. Samenstelling van de  gemeente: 159 belijdende leden; 195 doopleden en 239 overig (peildatum 31 december 2016). De gemeente is in 10 secties opgedeeld. Het werk in de wijken wordt verzorgd door een sectieteam, bestaande uit de wijkouderling en twee wijkassistenten. 
Naast de monumentale kerk is een nieuw kerkelijk centrum gebouwd: “De Graankorrel”. In dit gebouw is naast een kerkzaal ook een opbaarruimte aanwezig. Gedurende de zomermaanden wordt de eerste zondag van de maand de kerkdienst gehouden in de monumentale kerk, de andere zondagen in “De Graankorrel”. De monumentale kerk kan bezichtigd worden.
In het dorp Harkstede zijn twee scholen voor basisonderwijs. De openbare basisschool “De Driespan” en de christelijke basisschool “De ster”.
Jaarlijks worden er enkele diensten gehouden, waaraan kinderen van de “De Ster” meewerken. De predikant heeft daartoe regelmatig overleg met de school, samen met de Vrijgemaakte collega van de GKV Harkstede.
Op “De Driespan” wordt godsdienstonderwijs gegeven, waaraan de kerk haar medewerking verleent.

 

BURGERLIJKE GEMEENTE

 

Harkstede is één van de veertien dorpen in de gemeente Slochteren. De gemeente Slochteren ligt in de driehoek tussen Groningen, Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer. Harkstede en Scharmer worden vaak in één adem genoemd, als het ware een tweelingdorp. Harkstede heeft ongeveer 2700 inwoners, Scharmer 525. Harkstede ligt dicht bij de buurgemeente Groningen. Door nieuwbouw is het dorp de laatste jaren flink gegroeid. Hoogstwaarschijnlijk zal Harkstede in de komende jaren nog groter worden. Samen met de gemeente Groningen worden in een periode van twintig jaar ongeveer 6.000 woningen, een groot meer en natuur en recreatiemogelijkheden gerealiseerd (Meerstad).

 

VISIE

 

De Protestantse gemeente van Scharmer – Harkstede wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. Een kerk die mensen troost, binnen de kerk en daarbuiten. De kerk moet zichtbaar en hoorbaar zijn. De kerk zou het hart van de plaatselijke gemeenschap moeten zijn. Om deze opdracht vorm te geven is een visie tot stand gekomen als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht.
De visie bestaat uit drie punten:
  1. Wij als gemeente Scharmer – Harkstede komen geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van  Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.
  2. Vanuit deze ontmoeting proberen wij inhoud en structuur te geven aan ons “gemeente” zijn zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.
  3. Zo treden we naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.
In onderstaande tekening is deze visie gevisualiseerd: