banner.JPG

Symboliek in de schikking:
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor deze schikking.
De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde.
Dat zijn de drie ankers in ons leven, de basis van ons bestaan.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Het thema is: “Verlangen naar troost”.
Verbonden met ons en verbonden met het Licht van God.
De draden waarmee we die verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren.
Die kleuren vertellen over het unieke van al die levens.

De draad van de liefde verbindt mij met jou
De draad van het gemis verbindt mij met jou
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen
Altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere draden
Ze geeft betekenis aan alle levensdraden
De draad van de liefde verbindt voor altijd
De draad van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde.