banner.JPG

“Open je handen”
Dat is het thema voor de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen. De basis van alle schikkingen is een stevige stronk waarop twee handen van glanzend metaaldraad zijn bevestigd. We hebben voor metaaldraad gekozen omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft. Wanneer het licht erop valt zie je een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je goed kijken om de handen te kunnen zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

 

Zondag 22 februari 2015


Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd.
In de schikking zien we handen die geopend zijn.
Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen.
Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter.


Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
op die weg
vind je de ander,
de ander
die je aanroept,
zo bloeit hoop,
God roep ons aan.Zondag 1 maart 2015

Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd. We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is, zoals deze witte bloemen. De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden. Het groene mos verwijst naar hoop en toekomst.


Verlangen naar beschermende handen
ervaring van licht vasthouden
doorgeven een leven lang
God gedenk uw barmhartigheid

Zondag 8 maart 2015

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle aandacht te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt. Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.


Regels ten leven door Gods hand gegeven
fijn goud in overvloed
hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien
maken de tempel tot een markt
Jezus handen maken ruimte voor Gods goud
God, leer ons zien, het goud van uw wet.

 

Zondag 15 maart 2015

Vandaag is het de 4e zondag van de veertigdagentijd. Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Dit zien we doordat het paars al een beetje verkleurt naar roze. In psalm 122 wordt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer bezongen.Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven.  Hij breekt en deelt uit: 5 broden en 2 vissen blijken meer dan genoeg te zijn.
Zijn handen leggen het breken en delen in onze handen.


Licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar
God, dat onze handen delen
van hetgeen we ontvangen hebben


Zondag 22 maart 2015

Vandaag is het de vijfde zondag van de veertigdagentijd.
We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend.
De korenaren en de graankorrels wijzen naar het verhaal dat Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen.


Graan dat valt in de aarde en sterft
brengt veel vrucht voort
leven verliezen, leven vinden
God, wij bidden help ons
ons te bezinnen op wat leven geeft

Zondag 29 maart 2015

Vandaag is het palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen Hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.


vol van hoop, verwachting,
handen hoog, hosanna,
Hij komt, koning van de vrede
anders, altijd anders, deze nederige koning
God, leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede

Witte Donderdag - 2 april 2015

Op deze dag gedenken we hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leerlingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij.
Waar en naar wie strekken wij onze handen uit?
De handen in de schikking zijn naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij.
Op deze avond staat de maaltijd van de Heer centraal.
Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis met brood en wijn aan de geschiedenis van Pesach, de uittocht.
Er staat een schaal met water en er liggen linnen doeken. Aangevuld met brood en een kan met wijn.Goede Vrijdag - 3 april 2015

Vandaag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer. We zien het kruis, dat ons doet denken aan Jezus lijden. Daarbij de handen. Eén hand is gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken. De andere hand is open, we zien hierin de open houding van Jezus, zijn overgave en liefde voor ons mensen.
Het zwarte kleed en de doornen symboliseren het lijden en verdriet. Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden. Gods liefde overwint de dood. Dit verbond met God drukken we uit door rode rozen aan het kruishout te verbinden. Daarom noemen we deze dag Goede Vrijdag.

Stille Zaterdag - 4 april 2015

Stiltewandeling op Stille Zaterdag rond de Monumentale Kerk van Harkstede
Niet alleen zijn vrienden, maar iedereen werd er stil van; Jezus ter dood gebracht aan een kruis, vreselijk aan zijn einde gekomen. En waarom? Dit was toch de man die alleen maar het goede voor de mensen zocht?

 

Zondag 5 april 2015: Pasen!

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat geheim vieren. We zien een witte lelie het teken van genade, we zien meer witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige glazen steentjes als de tranen van Maria – dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.


“Maria haar handen willen vasthouden, wat niet vast te houden is
geopende handen vertellen over het geheim van leven
God, Uw licht breekt onstuitbaar door.”