banner.JPG

Kerst

De hemel raakt de aarde
een kind ons geboren
Zoon ons gegeven gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede.
engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt
Herders gaan op weg
ze zoeken wat engelen vertelden
ze openen zich voor het kind van belofte.


Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de witte bloemschikking

God kom met Uw Geest
open ons voor Uw vrede
raak ons aan met Uw Licht.

foto: Jannie Warmolts

 

4e advent

Op deze vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider om onze voeten te kunnen zetten
op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde

God kom met uw Geest
doe Uw stralende licht over ons opgaan

foto: Jannie Warmolts

 

3e advent 

Op deze derde zondag van advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde

God kom met uw geest
opdat wij goede woorden spreken

foto: Jannie Warmolts

 

2e advent

Op deze tweede zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.
 
De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder
van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde
God kom met Uw Geest
open ons voor Uw aanwezigheid.

foto: Jannie Warmolts

 

1e advent

Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elizabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.


De hemel raakt de aarde in de belofte van een kind
ongeloof, verstening, worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt.
God kom met Uw geest
open ons hart om Uw tekens te verstaan.

foto: Jannie Warmolts