banner.JPG

“Ik ga. Zet een stap naar de ander.”
In de schikkingen voor de veertigdagentijd leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de ander en naar God, er is ook beweging andersom van God naar mens. In de verhalen die gelezen worden komen deze beide aspecten naar voren. Om die beweging vorm te geven hebben we gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven.
De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.

 

Witte donderdag tot en met Pasen

24 tot en met 27 maart 2016

 

Hierboven: foto's van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 1e Paasdag (foto's Jannie Warmolts)

 

Witte donderdag

Alle dingen zijn gereed.

Goede Vrijdag

Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. We zien het kruis, het zwarte kleed en de doornen, zij symboliseren rouw en verdriet. Maar de viering heeft plaats tegen de achtergrond van Jezus’ opstanding, want God is een God van levenden en niet van doden. Dit verbond met God willen wij tot uitdrukking brengen door rode rozen aan het kruishout te verbinden. Daarom wordt deze dag Goede Vrijdag genoemd.

Stille Zaterdag

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

1e Paasdag

Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht.
In de schikking zien we witte lelies als teken van zuiverheid en licht En het wuivende berengras verbeeldt de beweging.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven

onverwacht loopt Hij met je mee
de Opgestane Heer
te herkennen in het brood dat je deelt

God van leven
dat onze voeten blijven gaan naar de (A)ander.

 

6e zondag

20 maart 2016

Op deze 6e zondag van de Veertigdagentijd horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Juichen om de koning
op een ezel die komt redden
Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn
God, sterk ons verlangen
naar wat vrede brengt.

 

5e zondag

13 maart 2016

Op deze 5e zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.  In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar leven
spot sluit af, de roep om ontferming opent de hemel
God ontferm U.

 

4e zondag

6 maart 2016

Op deze vierde  zondag in de veertigdagentijd wordt het al een beetje lichter, vandaar de kleur roze. We ontmoeten de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
die ons voorgaat naar leven
eigenwaan zet geen stap naar de ander
wie zich buigt naar God komt in beweging
God zet ons op onze voeten.

 

3e zondag

28 februari 2016

Op deze derde zondag in de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hoge priesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?
De schoenen blijven op dezelfde plaats staan, er wordt namelijk geen stap naar de ander gezet.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
gevangen, deze zoon van God
waar is het recht, wie doet een stap?
God het is zo donker
laat liefde bloeien.

 

2e zondag

21 februari 2016

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe één bloem boven de anderen uitsteekt –dezelfde en toch zo anders- sterk en kwetsbaar.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
die ons zegt lief te hebben
oneindig veel lief te hebben
zo het verschil te maken
God open ons hart

 

1e zondag

14 februari 2016

Waar Jezus in beweging komt en zich tot God wendt in zijn nood, blijven de leerlingen zitten waar ze zitten en vallen in slaap. Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden.
De 40 witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed. Zij geven ook de 40 dagen van de Veertigdagentijd aan.

Schoenen aan om met Hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapen.
God, blijf waken, wees houvast.