banner.JPG

"Sta in je kracht"

“Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen
en dappere jongens en mannen.
Mensen die hun wil en hart volgen.
In makkelijke en moeilijke omstandigheden.
Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen.
Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is.
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons.
En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg.
Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus.
En delen zoals Hij deelt.”
 
In een aantal te lezen teksten speelt “de berg”een belangrijke rol. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te ontmoeten is.
De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering. De berg is dragend symbool en wordt vormgegeven door middel van drie schijven van een boom.
In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.

Paasweek

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen

Witte Donderdag
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de (A)ander. De schikking bestaat uit matzes (het ongezuurde brood), druiven, een karaf met wijn, een schaal met water en opgerolde doeken. Jezus staat op en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij.

Goede Vrijdag
Vandaag gedenken we  het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Messias. Jezus werd verraden door een van zijn leerlingen, in de steek gelaten door vrienden, gevangen genomen door de leiders van zijn volk om te sterven aan een kruis, dat is de manier om misdadigers te straffen. Daarom zien we in de symbolische schikking een kruis omwikkeld met doornen. De viering vindt plaats tegen de toekomst van Jezus’ opstanding, want onze God is een God van levenden en niet van doden. Door het kruis brengt Jezus ons verzoening en leven. Zijn sterven is een nieuw begin. Dit drukken we uit door rode rozen aan het kruishout te verbinden. Om Jezus te eren en te danken. Daarom noemen we deze dag Goede Vrijdag. Bij het kruis brandt een kaars, het licht  lijkt te doven op deze dag, maar het licht van Gods liefde blijft altijd branden.

Pasen
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan.

 

6e zondag

9 april 2017

Op de 6e zondag in de Veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen,niet hoog te paard maar op een ezel,
nederig, barmhartig, liefdevol,
dat zijn de Koninklijke krachten
Gods kracht.

 

5e zondag

2 april 2017

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
Sta op
Gods
levensgeest
blaast kracht in.

 

4e zondag

26 maart 2017

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde ovale gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer. De buitenkant ontneemt ons het zicht op de binnenkant.
Want wat zegt de buitenkant? Belangrijker is wat er in het hart verscholen zit. Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Sta in je kracht
Laat je aanraken
door Jezus´liefde
die vooroordelen afbreekt.
Zie met de ogen
van het hart
dat kracht geeft.

 

3e zondag

19 maart 2017

Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar  ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Sta in je kracht
Neem
het levende water
dat geboden wordt.
Levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht.

 

 

2e zondag

12 maart 2017

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte lelie als beeld daarvan. De lelie is nog maar een bloemknop het wit, het licht van Pasen komt er aan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen. We horen de 10 leefregels en lezen het verhaal van Ruth.

Sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht, dat er zomaar soms even kan zijn.
Herinnering die blijft en vreugde geeft.
Sta in die kracht

 

1e zondag

5 maart 2017

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele orchidee – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en de schittering die hem getoond worden
sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht.