banner.JPG

Pasen

Op paasmorgen zien we dat de daden van Jezus honderdvoudig vrucht hebben gedragen. Op deze paasmorgen komt aan het licht dat leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus het ten volle geleefd heeft, leidt tot een letterlijke en figuurlijke opstanding. Hij heeft de dood en alles wat dood maakt overwonnen. Zie de mens!

foto's : Jannie Warmolts

Vanuit de diepte, stil en zwart als de aarde,
verborgen in de kiem van een bol,
wordt leven zichtbaar,
De tuin wordt groen,
het licht straalt in witte bloemen alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt woorden van leven en bloeit.

 

Stille zaterdag

De steen als het symbool voor het graf van Jezus. Het klimop, symbool voor trouw en verbondenheid. Maar het heeft ook de symbolische waarde van leven, eeuwigheid, altijd groen.

Jezus heeft onze lasten gedragen,
gekruisigd, bespot en geslagen.
Toen werd, naar Zijn wil,
het donker en stil.
Maar…. zie daar het Paaslicht al dagen.
 

Goede vrijdag


In de symbolische schikking is de verlatenheid te voelen. De zwarte lap drukt deze verlatenheid uit. Onder het kruis is het geknakte leven te zien, met druppels bloed, de anemonen, in de zwarte aarde.
De viering vindt plaats tegen de toekomst van Jezus’ opstanding, want onze God is een God van levenden en niet van doden.
Door het kruis brengt Jezus ons verzoening en leven. Zijn sterven is een nieuw begin. Daarom noemen we deze dag Goede Vrijdag.
 

Witte donderdag

Het geheim van Pasen wordt langzaamaan zichtbaar. De bloembol is tot volle bloei gekomen. We zien het gebroken brood en de kan met wijn. Op witte donderdag denken we aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat Hij op Golgotha zou worden gekruisigd.

 Witte Donderdag
twintig eeuwen geleden is een Mens overleden
die op de avond voor Zijn dood
met zijn vrienden van een maaltijd genoot
brood werd Zijn lichaam
wijn werd Zijn bloed
en nu, tweeduizend jaar later
hebben wij nog altijd door Zijn toedoen
de eeuwigheid te goed.